Калкулатор за цена на писмо/колет

Вид пратка: малък пакет за чужбина

Допълнителни услуги:

Обща цена: 0.00 лв лв.

Допълнителна информация:

Международните пратки с предимство и без предимство включват: писма, малки пакети, пощенски карти и печатни произведения /книги и брошури/.

Ограниченията за размери на писма, малки пакети и печатни произведения са: мин. 90/140мм., макс. сборът на дължината, ширината и дебелината не надвишава 900мм., като най-големият размер в едно от трите измерения не може да превишава 600мм.

Максималното тегло за писма и малки пакети е 2кг., а за печатни произведения – 5 кг.

Пощенските карти са с размери: мин. 90/140мм., макс. 120/235мм.

„Стандартни пратки до 20гр.” са пратки с размери: макс. 120/235мм., мин.90/140мм. и макс. деб. 5мм.

Информация за цени на М-чували, пряка пощенска реклама, секограми, международни колети и допълнителни услуги може да намерите в страницата в раздел „Цени” или в офисите на
„Български пощи” ЕАД.

Калкулатор за цена на писмо/колет

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията