Item Id:

Проследяване на международни и вътрешни препоръчани пратки

Изходящи международни пратки се следят до напускането на България, след което се следят на официалния сайт на пощенския оператор в страната по местоназначение.

Входящи международни пратки до пристигането им в България се следят на официалния сайт на пощенския оператор в страната изпращач, след което се следят на официалния сайт на „Български пощи” ЕАД

 

Въведете в празното поле международния идентификационен код на пратката или идентификационния код на препоръчана пратка, който съдържа 13 символа: 2 букви + 6-9 цифри + 2-5 букви, без интервали. Например: RI061232374BG. (международен код) или PS127800052RX (вътрешна препоръчана пратка). Пример за идентификационен код можете да видите тук.

Международна пратка можете да проследите алтернативно и на www.track-trace.com (англ. език).

ТУК можете да намерите списък на избраните пощенски оператори на съответната държава, на чиито сайтове също можете да проследявате Вашата пратка.

 

ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА КУРИЕРСКИ ПРАТКИ С БУЛПОСТ


На посочения линк въведете номера на куриерската си пратка в полето "Проследяване на пратка"

 

 

 

 

Забележки:

1. За пратките от Германия е валиден вътрешен идентификационен код на DHL, който се състои от 12 цифри (оцветеното в червено). Той може да бъде трансформиран в 13-символния международен код тук:  въведете в полето "Shipment tracking" 12-цифровия код на DHL и след натискане на бутона "Search" 13-символният международен код ще бъде показан в нов прозорец - "UPU code/matchcode".
 

2. Международни пратки, достъпни за проследяване:

  • препоръчани
  • куриерски
  • с обявена стойност
  • колетни
 

3. Вътрешни пратки, достъпни за проследяване:

  • препоръчани писмовни
  • малки пакети
  • колети

 

 

 

Калкулатор за цена на писмо/колет

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията