Контакти - Централно управление

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ

ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР

ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ДЕЯН  ДЪНЕШКИ

02/949 3101

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ДИМИТЪР  ГЕНОВСКИ

02/949 3101

 ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ПРАВНА ДЕЙНОСТ”

ВЛАДИМИР ИВАНОВ

02/949 3378, 3379

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ И ЛОГИСТИКА”

ПЕТЪР ЦВЕТКОВ

02/949 3202

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСИ И ИКОНОМИКА"

АННА ЖЕЛЕВА

02/949 3154

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „СИГУРНОСТ”

ДЕНЧО БАЛЕВ

02/949 3397

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ И ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ"

 ВЕСЕЛИНА КАНЬОВА

02/949 3226

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ”

БОРИСЛАВ ВАНКОВ

02/949 3282

РЪКОВОДИТЕЛ НА ЗВЕНО „ВЪТРЕШЕН ОДИТ”

ЮЛИЯ АНГЕЛОВА

02/949 3327

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ”

РУМЕН ДОНЧЕВ

02/949 3112

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И СОБСТВЕНОСТТА"

 КРАСИМИР ВЕНКОВ 02/949 3383
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СОРТИРОВЪЧНА ДЕЙНОСТ И МАГИСТРАЛЕН ТРАНСПОРТ" РУМЯНКА СЯРОВА  

 

 

Абонамент за вестници и списания Абонамент за вестници и списания

Калкулатор за цена на писмо/колет

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията