ПОДАВАНЕ НА ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ

 

Данъчните си декларации можете да подадете до съответното поделение на НАП като препоръчана пратка с обратна разписка във всяка пощенска станция или да бъдат директно входирани в близо 400 пощенски станции на територията на цялата страна, където безплатно можете да получите и необходимите формуляри.

 

Данъчна декларация като препоръчана пратка:

Попълнената данъчна декларация се запечатва в плик и се предава на пощенското гише като „Препоръчана” (0,65 лв). От НАП съветват да бъде придружена с „Известие за доставяне” (обратна разписка – 0,55 лв), което удостоверява получаването й в данъчните служби. Към тези суми се прибавя и таксата за самата пратка, която зависи от теглото й (до 50 гр. – 0,65 лв, за 51-100 гр. – 0,70 лв, за 101-250 гр. – 0,85 лв). При липса на подходящ плик, можете да го закупите от всеки пощенски офис в страната.

Пратка, която не е изпратена като „Препоръчана” и е без „Известие за доставяне”, няма да може да бъде проследена по маршрута й и няма да получи потвърждение от НАП за получаването й.

 

Директно входиране на данъчна декларация:

Попълнената данъчна декларация се предава на гишето. Нашият служител проверява дали е подписана и дали се подава лично или от пълномощник, след което я завежда в регистъра на НАП и Ви издава разписка с входящия номер на декларацията. Цената е 1,20 лв и при подаването на декларацията следва да удостоверите личното й подаване с лична карта или със съответното пълномощно.

Списък на пощенските станции, извършващи директно входиране на данъчни декларации.

 

 

 

Допълнителна информация, както и помощ при попълване на декларациите (кое приложение от подоходната декларация трябва да се попълни в конкретния случай), можете да получите в офисите на НАП или на телефон 0700 18 700 на цената на един разговор.

 

 

ПОДАВАНЕ НА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

 

В пощенските станции на „Български пощи” ЕАД, можете да заплатите своите задължения за местни данъци и такси.

За общините: Брезово, Сопот, Садово, Асеновград, Калояново, Марица, Септември, Лесичево, Велинград, Стрелча, Ардино, Момчилград, Черноочене, Крумовград, Сунгурларе, Кърджали, Родопи и Столична голяма община, Раковски можете да заплатите задълженията си за такса смет, данък сгради, данък върху превозни средства, патентен данък и такса за притежаване на куче в посочените пощенски станции „мдт пловдив”. На територията на София град можете да заплатите задълженията си за такса смет и данък сгради в пощенските станции от списъка „мдт Сф гр.”.

За общините: Гоце Делчев, Враца, Козлодуй, Самоков, Перник и Дупница можете да заплатите задълженията си за такса смет и данък сгради в посочените пощенски станции „мдт Сф”.

За община Бяла Слатина можете да заплатите задълженията си за такса смет и данък сгради в посочените пощенски станции „мдт враца”.

Цени за извършване на услугата може да видите в „Pril.ceni MDT”.

Абонамент за вестници и списания Абонамент за вестници и списания

Калкулатор за цена на писмо/колет

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията