В услуга на клиентите

РУ "СЕВЕРОИЗТОЧЕН РЕГИОН": Пощенски станции - код, адрес, телефон

 

РУ "СЕВЕРОИЗТОЧЕН РЕГИОН"


9000 Варна
9300 Добрич
9700 Шумен
7700 Търговище
 

 

 

ОПС ВАРНА

Код Пощенска станция/насел.място  Адрес Телефон
9000 ВАРНА Ц бул. "Съборни" № 42 052/622608
9001 ВАРНА 1 бул. "Сливница" № 2 052/612801
9002 ВАРНА 2 ул. "Ив. Аксаков" № 7 052/643282
9003 ВАРНА 3 кв. "Аспарухово", ул. "Народни будители" 052/374625
9004 ВАРНА 4 ул. "Яне Сандански" № 1 052/636294
9005 ВАРНА 5 кв. "Чайка", бл. 68 052/710434
9006 ВАРНА 6 к.к. "Св. св. Константин и Елена" 052/361300
9007 ВАРНА 7 к.к. "Златни пясъци" 052/355170
9008 ВАРНА 8 ул. "Д-р Пискюлиев" № 30 052/613137
9009 ВАРНА 9 бул. "Вл. Варненчик", бл. 24 052/740566
9010 ВАРНА 10 кв. "Левски", ул. "Дружба" № 4 052/316064
9014 ВАРНА 14 ул. "Македония" № 102 052/613921
9015 ВАРНА 15 търг. комплекс "Ян Палах" № 10 052/601269
9018 ВАРНА 18 бул. "Сливница" № 95 052/608367
9019 ВАРНА 19 бул. "Вл. Варненчик", бл. 48 052/741236
9020 ВАРНА 20 жк "Младост", бл. 120 052/740310
9021 ВАРНА 21 кв. "Галата", ул."Адм. Грейк" № 21 052/378911
9022 ВАРНА 22 кв. "Виница", ул. "Черно море" № 1 052343088
9023 ВАРНА 23 жк "Вл. Варненчик", ул. "Света Елена"до бл.19 052/510796
9025 ВАРНА 25 кв. "Възраждане", с/у бл.68 магазин СВА 052/509270
9026 ВАРНА 26 ВВМУ "Н. Вапцаров" 052/319603
9027 ВАРНА 27 жк "Младост", до бл.116  052/756931
9028 ВАРНА 28 пл. "Славейков" № 2 052/604143
9154 гр. Аксаково ул. "Петлешев" № 18 052/763002
9159 с. Ботево ул. "1"  № 24 051/172230
9141 с. Водица с. Водица 051/182230
9150 с. Ген. Кантарджиево с. Ген. Кантарджиево 051/152230
9143 гр. Игнатиево Адм.сграда на пенсионерски клуб 051/192300
9151 с. Кичево ул. "1" 052/673230
9149 с. Крумово ул. "4" 051/162230
9148 с. Л. Каравелово с. Л. Каравелово 051/103230
9155 с. Осеново ул."1"  № 38 051/106230
9144 с. Слънчево с. Слънчево 051/192131
9152 с. Долище с. Долище 051/104230
9153 с. Куманово ул. "1" № 19 052/673130
9280 ВЪЛЧИ ДОЛ пл. "Христо Ботев" № 1 051/312300
9290 с. Брестак ул. "Здравец" № 1 051/362300
9292 с. Войводино с. Войводино 051/314230
9283 с. Щипско ул. "1" № 17 051/312189
9282 с.  Добротич с. Добротич 051/382230
9288 с.  Калоян с. Калоян 051/372230
9284 с. Михалич с. Михалич 051/322230
9293 с. Стефан Караджа с. Стефан Караджа 051/352230
9298 с. Червенци с. Червенци 051/342230
9299 с.  Караманите ул. "1"№1 051362910
9142 с.  Ген. Киселово ул."9" № 53 051/302230
9295 с. Ген.Колево с. Ген. Колево 051/332230
9174 с. Чернево ул."2" № 8 051/537230
9176 с. Изгрев с. Изгрев 051538230
9172 с. Николаевка с. Николаевка 051/536230
9170 СУВОРОВО ул. "Шипка" № 7 051/532300
9173 с. Дръндар с. Дръндар 051/536282
9171 с. Левски с. Левски 051/539230
9140 с. Тополи ул. "Липов" № 17 052/742895
9160 ДЕВНЯ Ц бул."Съединение" № 50    051/992300
9162 ДЕВНЯ 2 бул."Съединение" № 71      051/992024
9163 ДЕВНЯ 3 бул."Съединение" № 151, бл.72     051/998060
9102 с. Каменар ул. "Княз Борис"№  2         052/671337
9169 с. Кипра с. Кипра                                            051/994188
9178 БЕЛОСЛАВ Ц ул. " Крушево" № 6   051/122440
9167 БЕЛОСЛАВ 1 ул. "Пещерата" № 14    051/124700
9168 с. Езерово ул."Цар Самуил" № 8          051/142200
9180 с. Константиново ул."В. Левски" № 23А    051/125230
9181 с. Разделна с. Разделна                051/127200
9179 с. Страшимирово с. Страшимирово        051/142190
9135 с. Аврен ул. "Тодор Ноев" № 8     051/062230
9132 с. Близнаци с. Близнаци            051/054130
9126 с. Дъбравино с. Дъбравино   051/012230
9103 с. Звездица с. Звездица        052/379672
9124 с. Равна гора с. Равна гора        051/055650
9139 с. Садово с. Садово           051/082230
9125 с. Синдел ул."Пирин" № 1А           051/002230
9129 с. Царевци с. Царевци                051/002212
9134 с. Тръстиково с. Тръстиково         051/022122
9131 с. Приселци ул. "Централна" № 11А          051/052130
9133 с.  Бенковски с. Бенковски              051/053230
9101 БЯЛА ул. "Иван Калчев" № 1 051/432217
9107 с. Господиново с. Господиново               051/428230
9108 с. Дюлино с. Дюлино         051/428280
9120 ДОЛНИ ЧИФЛИК ул. "Тича" № 1 051/422700
9114 с. Голица с. Голица          051/492230
9100 с. Горен чифлик ул."Орлов камък" № 2   051/462230
9106 с. Гроздьово   бул."Ленин" № 1         051/452230
9116 с. Нова  шипка с. Нова шипка                    051/452580
9118 с. Пчелник ул."Дунав" № 48А          051/472230
9105 с. Рудник с. Рудник               051/482230
9122 с. Солник с. Солник               051/429230
9110 с. Старо Оряхово ул. "Кирил и Методий" № 41 051/412300
9104 с. Попович с. Попович 051/432007
9112 Шкорпиловци 1 Шкорпиловци   051/408230
9200 ПРОВАДИЯ Ц ул. "3 февруари" № 19 057/842238
9201 ПРОВАДИЯ 1 кв. "Север", бл. 2вх.А ет.1 051/845120
9202 ПРОВАДИЯ 2 ул. "Цар Освободител" № 95 051/844000
9260 с.  Аспарухово ул."4-та" №24 051/732230
9230 с. Белоградец ул. "В. Левски" № 24 051/623230
9240 с. Блъсково ул. "1-ва" № 65 051/292230
9273 с. Бозвелийско ул. "3-та " № 2Г 051/202230
9255 с. Боряна ул. "10-та" № 2 051/762230
9235 с. Равна ул. "2-ра" № 2   051/232230
9220 с. Ветрино ул. "Витоша" № 36 051/612265
9269 с. Комарево ул. "1-ва" № 32 051/242230
9243 с. Градинарово ул. "2-ра" № 30 051/252230
9221 с. Момчилово ул. "2-ра" № 6 051/692230
9224 с. Манастир ул. "3-та" № 2 051/272230
9219 с. Венчан ул. "14-та" № 8 051/672230
9250 ДЪЛГОПОЛ ул. "Г. Димитров" № 122 051/722575
9259 с. Черноок ул. "1-ва" № 23 051/222269
9278 с. Житница с. Житница 051/282230
9237 с. Лопушна ул. "1-ва" № 28 051/782230
9217 с. Кривня ул. "1-ва" № 33 051/841230
9229 с. Невша ул. "1-ва" № 1 051/652230
9223 с. Неофит Рилски ул. "1-ва" 56-б 051/642230
9245 с. Партизани ул. "1-ва" № 6 051/784230
9225 с. Петров дол ул. "1-ва" № 23 051/682230
9247 с. Славейково ул. "10-та" № 5 051/222230
9238 с. Медовец ул. "4-та" № 1 051/752230
9261 с. Цонево ул."4-та"; ул. "Хр. Трендафилов" № 38 051/727296
9216 с. Добрина ул. "1-ва" № 1 051/849230
9232 с. Черковна ул. "1-ва" № 14 051/262230
9242 с. Храброво ул."1-ва" № 5 051/840230
9251 с. Сава ул."20-та" № 2 051/722967
9228 с. Млада гвардия ул. "1-ва" № 26 051/632230
9231 с. Ягнило ул. "1-ва" № 6 051/623211
9244 с. Снежина с. Снежина 051/252320
9281 с. Доброплодно ул. "Васил Левски" № 41 051/662230
9239 с. Поляците ул. "1-ва" № 25 051/772230
9246 с. Арковна ул. "1-ва" № 3 051/784830
9275 с. Тутраканци ул. "10-та" № 3 051/212230
9252 с. Рояк ул. "4-та" № 6 051/786230
9233 с. Овчага ул. "19-та" № 1 051/232430

Обратно към указателя

 

 

ОПС ДОБРИЧ

Код Пощенска станция/насел.място Адрес Телефон
9300 ДОБРИЧ Ц пл. "Свобода" № 7 058/601667
9301 ДОБРИЧ 1 бул. "25 септември" №68, ДКЦ 2 058/601671
9302 ДОБРИЧ 2 жк "Добротица", ул. "Добротица" № 12 058/601672
9303 ДОБРИЧ 3 жк "Христо Ботев" № 97 058/602841
9304 ДОБРИЧ 4 ул. "Калиакра" № 54вх.Б 058/601674
9305 ДОБРИЧ 5 жк "Дружба", бл .21, вх. Ж, ап. 1 058/601675
9307 ДОБРИЧ7 кв. "Рилци", бул. "Добруджа" № 200 058/601677
9350 с. Стожер ул. "Опълченска" № 46 057/122322
9354 с. Дончево ул. "2-ра" № 28 057/192322
9355 с. Ведрина ул. "3-та" № 2А 057/174322
9357 с. Одринци ул. "1-ва" № 11 057/682322
9360 с. Стефаново ул. "1-ва" № 84 057/132322
9364 с. Батово ул. "1-ва" № 26А 057/612322
9365 с. Плачи дол ул. "1-ва" № 3 057/632322
9368 с. Божурово ул. "1-ва" № 2б 057/602322
9370 с. Паскалево ул."14-та" № 1А 057/162322
9371 с. Ст.Караджа ул."Стара планина" № 20 Б 057/622322
9372 с. Победа ул. "1-ва" № 4 057/102322
9375 с. Методиево ул. "1-ва" № 39 057/662322
9379 с. Владимирово ул. "20-та" №1 057/642322
9380 с. Бенковски ул. "7-ма" № 3А 057/822233
9383 с. Смолница ул. "1-ва" № 19А 057/187322
9390 с. Карапелит ул. "1-ва" № 16 057/142233
9395 с. Овчарово ул. "1-ва" № 5 057/115322
9398 с. Свобода ул. "1-ва" № 29 057/812322
9401 с. Полк. Дяково ул. "11-та" № 28 057/752322
9403 с. Коритен ул.1, № 16 057/742322
9410 с. Крушари ул. "9-ти септември" № 5 057/712233
9414 с. Лозенец ул. "12-та" № 3 057/733322
9417 с. Черна ул. "1-ва" № 12 057/763322
9420 с. Телериг ул. "1-ва" № 38 057/722322 
9424 с. Житница ул. "1-ва" № 28 057/672322
9430 с. Ловчанци ул. "1-ва" № 42 057/652322
9433 с. Хитово ул. "1-ва" № 27 057/692322
9450 ТЕРВЕЛ ул. "Хан Аспарух" № 29 057/512040
9469 с. Честименско ул. "7-ма" № 2 057/502322
9475 с. Божан ул. "1-ва" № 27 057/563322
9477 с. Кочмар ул. "5-та" № 1 057/592322
9480 с. Безмер ул. "5-та" № 2    057/572322
9481 с. Коларци ул. "6-та" № 26 057/552322
9488 с. Каблешково ул. "1-ва" № 19А 057/512700
9490 с. Орляк ул. "2-ра" № 1 057/532033
9491 с. Зърнево ул. "1-ва" № 66 057/542233
9492 с. Жегларци ул. "17-та", № 6 057/532032
9493 с. Нова Камена ул. "2-ра" № 1 057/522322
9497 с. Кладенци ул. "1-ва" № 32 057/582322
9500 ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО ул. "3-ти март" № 7 057/312040
9521 с. Петлешково с. Петлешково, 057/322322
9525 с. Люляково ул. "1-ва" № 13 057/372322
9530 с. Кардам ул. "Червеноармейска" № 24 057/332322
9532 с. Чернооково ул."14" № 22 057/3082322
9534 с. Красен ул. "13-та" № 103 057/352322
9538 с. Изворово ул. "17", № 2 057/306322
9540 с. Росица ул. "1-ва", № 88 057/305322
9543 с. Василево ул. "2-ра" № 2 057/362322
9550 с. Пчеларово ул. "6-та" № 14 057/392322
9551 с. Дъбовик ул. "10-та" № 18 057/304322
9555 с. Житен ул. 1 № 48 057/307322
9558 с. Преселенци ул. "2-ра" № 28 057/344322
9559 с. Малина ул. "1-ва" № 15 057/344422
9561 с. Спасово ул. "10-та" № 3 057/382322
9600 БАЛЧИК Ц ул. "Иван Вазов" № 2 057/972040
  ИРМ архитектурно-парков комплекс Двореца 057/974010
9601 БАЛЧИК 1 кв. "Балик", бл.33, вх.А, ап.1 057/972610
9615 с. Стражица ул. "4-та" № 5 057/974186
9620 к.к. "Албена" к.к. "Албена" 057/962133
9630 с. Оброчище ул. "Средна гора" № 4 057/962022
9634 с. Сенокос ул."9-ти септември" № 55 057/272322
9640 с. Соколово ул."Кирил и Методий" № 8 057/969322
9641 с. Дропла ул."Стара планина" № 1 057/242322
9643 с. Змеево ул."Пирин" № 1 057/242288
9644 с. Гурково ул."9-ти септември" № 33 057/235322
9649 с. Кранево ул. "Добруджа" № 3 057/966800
9650 КАВАРНА ул. "Добротица" № 29 057/083266               
9660 с. Българево ул. "1-ва" № 46 057/042322
9663 с. Вранино ул. "1-ва" № 18 057/455322
9670 с. Дуранкулак ул. "1-ва" № 36 057/482322
9672 с. Ваклино ул. "1-ва" № 12 057/472322
9674 с. Крапец с.Крапец, ул. "1-ва" № 17 057/492322
9680 ШАБЛА ул. "Комсомолска" № 3 057/434233
9690 с. Белгун ул. "8-ма", № 9 057/465322

Обратно към указателя

 

 

ОПС ШУМЕН

Код Пощенска станция/насел.място Адрес Телефон
9700 Шумен  Ц пл. "Освобождение " N 1 054/801053, 054/820085
  ИРМ магазин Кауфланд, бул Симеон Велики 29 054/830533
9701 Шумен 1 ул. "Добруджа " N 4 054/830534, 054/830531
9702 Шумен 2 пл. "Гривица" N 6 054/827089
9704 Шумен 4 ул. "Тракия " N 8, бл. 12 054/830519, 054/866836
9705 Шумен 5 ул. "П.Парчевич" N 24 054/875274
9706 Шумен 6 ул. "Елба" N 12 054/828170
9709 Шумен 9 ул. "Проф.Ив.Иванов" N 7 054/845220
9711 Шумен 11 ул. "Мир" N 36 054/845280
9745 с. Мараш ул."Г.Димитров" N 34 054/528038
9747 с. Царев брод ул. "Кирил и Методий" N 23 05315/2170
9751 с. Венец ул. "Кирил и Методий" N 24 05343/2011
9752 с. Борци ул."Цар Борис I" N 9 05343/2010
9753 с. Осеновец ул. "Демокрация" N 2 05343/2027
9754 с. Изгрев ул. "Свобода" N 12 05343/2144
9764 с. Трем ул. "Аврора" N 29 05341/2296
9765 с. Висока поляна ул. "Васил Левски" N 13 05341/2312
9768 с. Студеница ул. "Камчия" N 26 05341/2228
9770 с. Капитан Петко ул. "Победа" N 33 05343/2120
9771 с. Боян ул. "Стара планина" N 24 05343/2104
9773 с. Черна ул. "Искър" N 9 05343/2118
9777 с. Ясенково ул. "Надежда" N 22А 05343/2110
9778 с. Черноглавци ул. "Цар Борис III" N 18 05343/2126
9779 с. Габрица ул. "Васил Левски" N 2 05343/2026
9780 гара Хитрино ул. "Възраждане" N 45 05341/2024
9783 с. Каменяк ул. "Мир" N 8 05341/2071
9785 с.Тимарево ул. "България" N 14 05341/2300
9787 с. Близнаци ул. "Добруджа" N 18 05341/2025
9790 с. Развигорово ул. "Славянска" N 19 05341/2104
9793 с. Велино ул. "Вела Пискова" N 42 05341/2019
9794 с. Живково ул. "Тополи" N 13 05341/2091
9798 с. Средня ул. "Иван Христов" N 12 05318/8220
9799 с.Черенча ул. "Ал.Стамболийски" N 9А 05318/8222
9801 с. Белокопитово ул "Вела Пискова" N 1 05314/2220
9803 с. Градище ул. "Г.Димитров" N 52 05311/5220
9805 с. Овчарово ул. "Ленин" N 41 05319/2120
9807 с. Новосел пл. "Свобода" N 1 05318/8266
9808 с. Р. Димитриево ул. "Ген. Р. Димитриев" N 8 05310/2220
9810 с. Ивански ул. "Иван К. Ивански" N 6 05317/2020
9811 с. Дибич ул. "Г. Димитров" N 43 05312/2020
9813 с. Илия Блъсков ул. "9 септември" N 3 05312/2070
9815 с. Друмево ул. "Толбухин" N 8 05319/2020
9817 с. Салманово ул. " Г. Димитров" N 1 05316/2220
9818 с. Вехтово ул. "Балкан" N 2 05317/2031
9820 Смядово   ул. "Славянска" N 2 05351/2858
9823 с. Янково ул. "Възраждане" N 55 05351/2725
9828 с. Веселиново ул. "Кръщелница" N 1 05351/2166
9830 с. Риш ул. "Клокотница" N 1 05351/2838
9850 Велики Прелав Ц ул. "Ахелой" N 2 0538/42126
9851 Велики Преслав 1 кв. "Кирково", ул. "Съединение" N 24 0538/44494
9859 с. Миланово ул. "Хан Аспарух" N 5 05335/2220
9860 с. Драгоево ул. "9-ти септември" N 2 05332/2020
9862 с. Кочово ул. "Ал.Стамболийски" N 1 05337/2220
9863 с. Хан Крум ул. "Преслав" N 13 05333/2220
9864 с. Троица ул."Захари Стоянов" N 6 05338/2220
9865 с. Иваново ул. "Коста Шапков" N 23 05391/2102
9867 с. Методиево ул ."Мир" N 3 05391/2196
9868 с. Сушина ул. "Тича" N 9 05391/2093
9869 с. Ловец ул. "Добруджа" N 21 05391/2091
9870 Върбица ул. "Хан Крум" N 2 05391/2020
9872 с. Станянци ул. "Балкан" N 19 05391/2063
9873 с. Чернооково ул. "Ленин" N 25 05395/2320
9877 с. Имренчево ул. "Преслав" N 6 05336/2220
9879 с. Осмар ул. "В.Коларов" N 42 05334/2220
9880 с. Златар ул. "Ал.Стамболийски" N 29 05330/2220
9882 с. Бяла река ул. "Г. Димитров" N 42 05391/2146
9884 с. Тушовица ул. "Бузлуджа" N 1 05391/2019
9885 с.Менгишево ул. "Камчия" N 10 05391/2003
9887 с. Конево ул. "Иван Вазов" N 2 05391/5528
9900 Нови Пазар ул. "Цар Освободител" N 6 0537/22350
9920 Плиска ул. "Ал.Стамболийски" N 10 05323/2020
9921 с. Мировци ул. "Ст.Мурандаларски" N 37А 05329/5220
9922 с. Преселка ул. "Септември" N  4 05329/5366
9928 с. Ст.Михайловски ул. "Ал.Стамболийски" N 1 053221/220
9930 Каспичан  Ц ул. Мадарски конник №40 05327/5020
9931 с.Каспичан  ул. "Цар Симеон" N 12 05327/5168
9932 с. Могила ул. "Цар Асен" N 32А 05327/5149
9934 с. Памукчии пл. "Свобода" N 1 053220/220
9935 с. Красен дол ул. "Г. Димитров" N 25 05328/2862
9937 с.Хърсово ул. "В. Йовчев" N 3 05328/2863
9938 с. Крива река ул. "Г. Димитров" N 12 05328/2861
9939 с. Църквица ул. "В. Коларов" N 4 05328/2834
9940 с. Пет могили ул. "Г. Димитров" N 1 05328/2064
9942 с. Каравелово ул. "Чапаев" N 10 053282034
9943 с. Върбяне ул. "Д. Благоев" N 2 05326/2220
9947 с. Долина ул. "Н. Вапцаров" N 10 05361/2018
9948 с. Лятно ул. "Г. Узунов" N 1 05361/2017
9950 с. Сини вир ул. "Ленин" N 12 05361/2024
9953 с. Тъкач ул. "Г. Димитров" N 11 05361/2266
9954 с. Ружица ул. "Хан Аспарух "N 12 05328/2817
9955 с. Никола Козлево ул. "23-ти септември" N 6 05328/2111
9957 с. Цани Гинчево ул. "Иван Вазов" N 1 05328/2804
9958 с. Войвода ул. "Ст. Караджа" N 1 05325/2220
9960 Каолиново ул. "Украйна" N 4 05361/2098
9961 с. Дойранци ул. "Септември" N 3 05361/2041
9962 с. Наум ул. "20-ти май" N 11 05361/2086
9963 с. Вълнари ул. "Г. Димитров" N 24 05328/2018
9964 с. Т.Икономово ул. "Т. Икономов" N 3 05361/2040
9965 с. Пристое ул. "Гагарин" N 5 05361/2217
9966 с. Загориче ул. "Витоша" N 11 05361/2091
9967 с. Браничево ул. "Септември" N 20 05361/2090
9968 с. Средковец ул. "Победа" N 30 05361/2094
9969 с. Гусла ул. "Чайка" N 2 05361/2093
9970 с. Климент ул. "Съединение" N 64А 05361/2085
9971 с. Мадара ул. "Мадарски конник" N 28 05313/2013
9972 с. Кюлевча ул. "В. Коларов" N 27 05313/2113
9973 с. Марково ул. "Ст. Василев" N 36 05322/2220

Обратно към указателя

 

 

ОПС ТЪРГОВИЩЕ

Код Пощенска станция/насел.място Адрес Телефон
7700 Търговище-Ц Славейков 41 0601/62808
7701 Търговище-1 кв.Въбел,"Ал.Стамболийски"97 0601/64928
7702 Търговище-2 "Ал.Стамболийски"9 0601/64935
7703 Търговище-3 "Трети Март"1 0601/63181
7704 Търговище-4 кв.Бряг,"Велес"41 0601/67300
7705 Търговище-5 кв.Запад 2 "Сюрен"3 0601/64089
7738 Стража "Г.Сарджев"5 0606/22210
7740 Надарево "Г.Дочев"32 0602/92210
7743 Острец "В.Левски"21 0602/92306
7744 Руец "Петър Къдрев"50 0602/42210
7745 Баячево "Васил Левски"44 0606/32210
7747 Овчарово "Волга"25 0606/02210
7748 Пробуда "Витоша"1 0602/22210
7749 В.Левски "Македонска"5 0606/92210
7750 Макариополско "Девети Септември"33 0602/62210
7752 Алваново "Гагарин"26 0602/52210
7753 Буйново "Чайка"2 0606/62210
7757 Буховци "Неделчо Камов"29 0602/12210
7758 Давидово "Христо Ботев"6 0601/66325
7760 Лиляк "Н.Вапцаров"2 0602/02210
7765 Божурка "Ал.Стамболийски"6 0606/82210
7768 Подгорица "Гердиме"21 0602/32210
7770 Кралево "Г.Димитров"18 0606/72210
7772 Преселец "Девети Септември"5 0600/32210
7778 Г.Соколово "Цар Освободител"2 0606/12210
7779 Съединение "Витоша"1 0600/22210
7780 Вардун "Христо Ботев"33 0602/82210
7781 Черковна "Бузлуджа"31 0600/12210
7782 Дралфа "Христо Ботев"2 0602/72210
7789 Голямо Ново "Пирин"1 0606/42210
7800 Попово-Ц Стамболийски 1 0608/42290
7830 Кардам "Стефан Кръстев"15 0603/89210
7831 Гагово "Г.Димитров"15 0603/84210
7832 Зараево "Девети септември"40 0603/22210
7834 Дриново "Мара Тасева"1 0603/80210
7835 Тръстика "Гео Милев"15 0603/85217
7837 Еленово "Стамо Костов"26 0603/85217
7838 Ломци "Стойчо Георгиев"60 0603/85210
7840 Опака "Съединение"3 0603/92210
7841 Садина "Г.Димитров"46А 0603/62210
7842 З.Стояново "Девети септември"1 0603/62206
7843 Люблен "Пимаза"60 0603/76210
7844 Гърчиново "Димо Недков"1 0603/75210
7845 Крепча "Градищенска"6 0603/72210
7847 Г.Абланово "Братя Освободители"38 0603/74210
7848 Г.Градище "Г.Димитров"23 0603/70210
7849 Цар Асен "Девети септември"2 0603/78210
7850 Паламарца "Алеко Константинов"14 0603/52210
7851 Водица "Димитър Данов" 32 0603/86210
7852 Ковачевец "Христо Ботев"2 0603/82210
7853 Посабина "Август Попов"50 0603/73215
7854 Горица "М.Добрев"46 0603/88210
7857 Берковски "Иван Стоянов"9 0603/83210
7860 Славяново "Девети септември"9 0603/42210
7862 Осиково "П.Хилендарски"2 0603/86888
7863 Медовина "Иван Иванов"20 0603/32210
7864 Априлово "Емил Попов"14 0603/77210
7877 Светлен "Ст.Палаузов"60 0603/02210
7879 Глогинка "Мара Тасева"20 0603/87210
7900 Омуртаг - Ц Климент 1 0605/64522
7920 Обител "Бузлуджа"2 0604/51210
7925 Красноселци "Евгени Команов"17А 0604/42510
7930 Камбурово "Палатица"11 0604/92210
7934 Плъстина "Девети септември"29 0604/51410
7938 Долно Новково "Кирил и Методий"1 0604/32210
7940 Врани кон "Камчия"28 0604/62210
7948 Илийно "Бузлуджа"13 0604/22210
7950 Изворово "В.Търново"17 0604/82210
7954 Зел. Морава "Козлодуй"5 0604/72210
7957 Веренци "Осъм"4 0604/58210
7960 Стеврек "Бони Манов"46 0607/72210
7970 Антоново "Тузлушки герой"53 0607/12210
7980 Любичево "Гео Милев"14 0607/42210
7983 Таймище "Девети септември"16 0607/62210
7990 Добротица "Борис Златков"9 0607/22210
7994 Трескавец "Георги Димитров"36 0604/53310
7997 Дл. Поляна "Генерал Заимов"17 0607/13211

Обратно към указателя

 

 

 

 

Калкулатор за цена на писмо/колет

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията