В услуга на клиентите

РУ "СЕВЕРОИЗТОЧЕН РЕГИОН": Пощенски станции - код, адрес, телефон

 

РУ "СЕВЕРОИЗТОЧЕН РЕГИОН"


9000 Варна
9300 Добрич
9700 Шумен
7700 Търговище
 

 

 

ОПС ВАРНА

Код Пощенска станция/насел.място  Адрес Телефон
9000 ВАРНА Ц бул. "Съборни" № 42 052622608
9001 ВАРНА 1 бул. "Сливница" № 2 052612801
9002 ВАРНА 2 ул. "Ив. Аксаков" № 7 052643282
9003 ВАРНА 3 кв. "Аспарухово", ул. "Народни будители" 052374625
9004 ВАРНА 4 ул. "Яне Сандански" № 1 052636294
9005 ВАРНА 5 кв. "Чайка", бл. 68 052710434
9006 ВАРНА 6 к.к. "Св. св. Константин и Елена" 052361300
9007 ВАРНА 7 к.к. "Златни пясъци" 052355170
9008 ВАРНА 8 ул. "Д-р Пискюлиев" № 30 052613137
9009 ВАРНА 9 бул. "Вл. Варненчик", бл. 24 052740566
9010 ВАРНА 10 кв. "Левски", ул. "Дружба" № 4 052316064
9014 ВАРНА 14 ул. "Македония" № 102 052613921
9015 ВАРНА 15 търг. комплекс "Ян Палах" № 10 052601269
9018 ВАРНА 18 бул. "Сливница" № 95 052608367
9019 ВАРНА 19 бул. "Вл. Варненчик", бл. 48 052741236
9020 ВАРНА 20 жк "Младост", бл. 120 052740310
9021 ВАРНА 21 кв. "Галата", ул."Адм. Грейк" № 21 052378911
9022 ВАРНА 22 кв. "Виница", ул. "Черно море" № 1 052343088
9023 ВАРНА 23 жк "Вл. Варненчик", ул. "Света Елена"до бл.19 052510796
9025 ВАРНА 25 кв. "Възраждане", с/у бл.68 магазин СВА 052509270
9026 ВАРНА 26 ВВМУ "Н. Вапцаров" 052319603
9027 ВАРНА 27 жк "Младост", до бл.116  052756931
9028 ВАРНА 28 пл. "Славейков" № 2 052604143
9154 гр. Аксаково ул. "Петлешев" № 18 052763002
9159 с. Ботево ул. "1"  № 24 051172230
9141 с. Водица с. Водица 051182230
9150 с. Ген. Кантарджиево с. Ген. Кантарджиево 051152230
9143 гр. Игнатиево Адм.сграда на пенсионерски клуб 051192300
9151 с. Кичево ул. "1" 052673230
9149 с. Крумово ул. "4" 051162230
9148 с. Л. Каравелово с. Л. Каравелово 051103230
9155 с. Осеново ул."1"  № 38 051106230
9144 с. Слънчево с. Слънчево 051192131
9152 с. Долище с. Долище 051104230
9153 с. Куманово ул. "1" № 19 052673130
9280 ВЪЛЧИ ДОЛ пл. "Христо Ботев" № 1 051312300
9290 с. Брестак ул. "Здравец" № 1 051362300
9292 с. Войводино с. Войводино 051314230
9283 с. Щипско ул. "1" № 17 051312189
9282 с.  Добротич с. Добротич 051382230
9288 с.  Калоян с. Калоян 051372230
9284 с. Михалич с. Михалич 051322230
9293 с. Стефан Караджа с. Стефан Караджа 051352230
9298 с. Червенци с. Червенци 051342230
9299 с.  Караманите ул. "1"№1 051362910
9142 с.  Ген. Киселово ул."9" № 53 051302230
9295 с. Ген.Колево с. Ген. Колево 051332230
9174 с. Чернево ул."2" № 8 051537230
9176 с. Изгрев с. Изгрев 051538230
9172 с. Николаевка с. Николаевка 051536230
9170 СУВОРОВО ул. "Шипка" № 7 051532300
9173 с. Дръндар с. Дръндар 051536282
9171 с. Левски с. Левски 051539230
9140 с. Тополи ул. "Липов" № 17 052742895
9160 ДЕВНЯ Ц бул."Съединение" № 50    051992300
9162 ДЕВНЯ 2 бул."Съединение" № 71      051992024
9163 ДЕВНЯ 3 бул."Съединение" № 151, бл.72     51 998 060
9102 с. Каменар ул. "Княз Борис"№  2         052671337
9169 с. Кипра с. Кипра                                            051994188
9178 БЕЛОСЛАВ Ц ул. " Крушево" № 6   051122440
9167 БЕЛОСЛАВ 1 ул. "Пещерата" № 14    051124700
9168 с. Езерово ул."Цар Самуил" № 8          051142200
9180 с. Константиново ул."В. Левски" № 23А    051125230
9181 с. Разделна с. Разделна                051127200
9179 с. Страшимирово с. Страшимирово        051142190
9135 с. Аврен ул. "Тодор Ноев" № 8     051062230
9132 с. Близнаци с. Близнаци            051054130
9126 с. Дъбравино с. Дъбравино   051012230
9103 с. Звездица с. Звездица        052379672
9124 с. Равна гора с. Равна гора        051055650
9139 с. Садово с. Садово           051082230
9125 с. Синдел ул."Пирин" № 1А           051002230
9129 с. Царевци с. Царевци                051002212
9134 с. Тръстиково с. Тръстиково         051022122
9131 с. Приселци ул. "Централна" № 11А          051052130
9133 с.  Бенковски с. Бенковски              051053230
9101 БЯЛА ул. "Иван Калчев" № 1 051432217
9107 с. Господиново с. Господиново               051428230
9108 с. Дюлино с. Дюлино         051428280
9120 ДОЛНИ ЧИФЛИК ул. "Тича" № 1 051422700
9114 с. Голица с. Голица          051492230
9100 с. Горен чифлик ул."Орлов камък" № 2   051462230
9106 с. Гроздьово   бул."Ленин" № 1         051452230
9116 с. Нова  шипка с. Нова шипка                    051452580
9118 с. Пчелник ул."Дунав" № 48А          051472230
9105 с. Рудник с. Рудник               051482230
9122 с. Солник с. Солник               051429230
9110 с. Старо Оряхово ул. "Кирил и Методий" № 41 051412300
9104 с. Попович с. Попович 051432007
9112 Шкорпиловци 1 Шкорпиловци   051408230
9200 ПРОВАДИЯ Ц ул. "3 февруари" № 19 057842238
9201 ПРОВАДИЯ 1 кв. "Север", бл. 2вх.А ет.1 051845120
9202 ПРОВАДИЯ 2 ул. "Цар Освободител" № 95 051844000
9260 с.  Аспарухово ул."4-та" №24 051732230
9230 с. Белоградец ул. "В. Левски" № 24 051623230
9240 с. Блъсково ул. "1-ва" № 65 051292230
9273 с. Бозвелийско ул. "3-та " № 2Г 051202230
9255 с. Боряна ул. "10-та" № 2 051762230
9235 с. Равна ул. "2-ра" № 2   051232230
9220 с. Ветрино ул. "Витоша" № 36 051612265
9269 с. Комарево ул. "1-ва" № 32 051242230
9243 с. Градинарово ул. "2-ра" № 30 051252230
9221 с. Момчилово ул. "2-ра" № 6 051692230
9224 с. Манастир ул. "3-та" № 2 051272230
9219 с. Венчан ул. "14-та" № 8 051672230
9250 ДЪЛГОПОЛ ул. "Г. Димитров" № 122 051722575
9259 с. Черноок ул. "1-ва" № 23 051222269
9278 с. Житница с. Житница 051282230
9237 с. Лопушна ул. "1-ва" № 28 051782230
9217 с. Кривня ул. "1-ва" № 33 051841230
9229 с. Невша ул. "1-ва" № 1 051652230
9223 с. Неофит Рилски ул. "1-ва" 56-б 051642230
9245 с. Партизани ул. "1-ва" № 6 051784230
9225 с. Петров дол ул. "1-ва" № 23 051682230
9247 с. Славейково ул. "10-та" № 5 051222230
9238 с. Медовец ул. "4-та" № 1 051752230
9261 с. Цонево ул."4-та"; ул. "Хр. Трендафилов" № 38 051727296
9216 с. Добрина ул. "1-ва" № 1 051849230
9232 с. Черковна ул. "1-ва" № 14 051262230
9242 с. Храброво ул."1-ва" № 5 051840230
9251 с. Сава ул."20-та" № 2 051722967
9228 с. Млада гвардия ул. "1-ва" № 26 051632230
9231 с. Ягнило ул. "1-ва" № 6 051623211
9244 с. Снежина с. Снежина 051252320
9281 с. Доброплодно ул. "Васил Левски" № 41 051662230
9239 с. Поляците ул. "1-ва" № 25 051772230
9246 с. Арковна ул. "1-ва" № 3 051784830
9275 с. Тутраканци ул. "10-та" № 3 051212230
9252 с. Рояк ул. "4-та" № 6 051786230
9233 с. Овчага ул. "19-та" № 1 051232430

Обратно към указателя

 

 

ОПС ДОБРИЧ

Код Пощенска станция/насел.място Адрес Телефон
9300 ДОБРИЧ Ц пл. "Свобода" № 7 58601667
9301 ДОБРИЧ 1 бул. "25 септември" №68, ДКЦ 2 58601671
9302 ДОБРИЧ 2 жк "Добротица", ул. "Добротица" № 12 58601672
9303 ДОБРИЧ 3 жк "Христо Ботев" № 97 58602841
9304 ДОБРИЧ 4 ул. "Калиакра" № 54вх.Б 58601674
9305 ДОБРИЧ 5 жк "Дружба", бл .21, вх. Ж, ап. 1 58601675
9307 ДОБРИЧ7 кв. "Рилци", бул. "Добруджа" № 200 58601677
9350 с. Стожер ул. "Опълченска" № 46 05712  2322
9354 с. Дончево ул. "2-ра" № 28 05719  2322
9355 с. Ведрина ул. "3-та" № 2А 05717  4322
9357 с. Одринци ул. "1-ва" № 11 05768  2322
9360 с. Стефаново ул. "1-ва" № 84 05713  2322
9364 с. Батово ул. "1-ва" № 26А 05761  2322
9365 с. Плачи дол ул. "1-ва" № 3 05763  2322
9368 с. Божурово ул. "1-ва" № 2б 05760  2322
9370 с. Паскалево ул."14-та" № 1А 05716  2322
9371 с. Ст.Караджа ул."Стара планина" № 20 Б 05762  2322
9372 с. Победа ул. "1-ва" № 4 05710  2322
9375 с. Методиево ул. "1-ва" № 39 05766  2322
9379 с. Владимирово ул. "20-та" №1 05764  2322
9380 с. Бенковски ул. "7-ма" № 3А 05782  2233
9383 с. Смолница ул. "1-ва" № 19А 05718  7322
9390 с. Карапелит ул. "1-ва" № 16 05714  2233
9395 с. Овчарово ул. "1-ва" № 5 05711  5322
9398 с. Свобода ул. "1-ва" № 29 05781  2322
9401 с. Полк. Дяково ул. "11-та" № 28 05775  2322
9403 с. Коритен ул.1, № 16 05774  2322
9410 с. Крушари ул. "9-ти септември" № 5 05771  2233
9414 с. Лозенец ул. "12-та" № 3 05773  3322
9417 с. Черна ул. "1-ва" № 12 05776  3322
9420 с. Телериг ул. "1-ва" № 38 05772  2322 
9424 с. Житница ул. "1-ва" № 28 05767   2322
9430 с. Ловчанци ул. "1-ва" № 42 05765  2322
9433 с. Хитово ул. "1-ва" № 27 05769  2322
9450 ТЕРВЕЛ ул. "Хан Аспарух" № 29 05751  2040
9469 с. Честименско ул. "7-ма" № 2 05750  2322
9475 с. Божан ул. "1-ва" № 27 05756  3322
9477 с. Кочмар ул. "5-та" № 1 05759  2322
9480 с. Безмер ул. "5-та" № 2    05757  2322
9481 с. Коларци ул. "6-та" № 26 05755  2322
9488 с. Каблешково ул. "1-ва" № 19А 05751  2700
9490 с. Орляк ул. "2-ра" № 1 05753  2033
9491 с. Зърнево ул. "1-ва" № 66 05754  2233
9492 с. Жегларци ул. "17-та", № 6 05753  2032
9493 с. Нова Камена ул. "2-ра" № 1 05752   2322
9497 с. Кладенци ул. "1-ва" № 32 05758  2322
9500 ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО ул. "3-ти март" № 7 05731  2040
9521 с. Петлешково с. Петлешково, 05732  2322
9525 с. Люляково ул. "1-ва" № 13 05737  2322
9530 с. Кардам ул. "Червеноармейска" № 24 05733  2322
9532 с. Чернооково ул."14" № 22 057308  2322
9534 с. Красен ул. "13-та" № 103 05735  2322
9538 с. Изворово ул. "17", № 2 057306  322
9540 с. Росица ул. "1-ва", № 88 057305  322
9543 с. Василево ул. "2-ра" № 2 05736  2322
9550 с. Пчеларово ул. "6-та" № 14 05739  2322
9551 с. Дъбовик ул. "10-та" № 18 057304  322
9555 с. Житен ул. 1 № 48 057307  322
9558 с. Преселенци ул. "2-ра" № 28 05734  4322
9559 с. Малина ул. "1-ва" № 15 05734  4422
9561 с. Спасово ул. "10-та" № 3 05738  2322
9600 БАЛЧИК Ц ул. "Иван Вазов" № 2 0579  72040
  ИРМ архитектурно-парков комплекс Двореца 0579  74010
9601 БАЛЧИК 1 кв. "Балик", бл.33, вх.А, ап.1 0579  72610
9615 с. Стражица ул. "4-та" № 5 0579  74186
9620 к.к. "Албена" к.к. "Албена" 0579  62133
9630 с. Оброчище ул. "Средна гора" № 4 0579  62022
9634 с. Сенокос ул."9-ти септември" № 55 05727  2322
9640 с. Соколово ул."Кирил и Методий" № 8 0579  69322
9641 с. Дропла ул."Стара планина" № 1 05724  2322
9643 с. Змеево ул."Пирин" № 1 05724  2288
9644 с. Гурково ул."9-ти септември" № 33 05723  5322
9649 с. Кранево ул. "Добруджа" № 3 0579  66800
9650 КАВАРНА ул. "Добротица" № 29 057083266               
9660 с. Българево ул. "1-ва" № 46 0570  42322
9663 с. Вранино ул. "1-ва" № 18 05745  5322
9670 с. Дуранкулак ул. "1-ва" № 36 05748  2322
9672 с. Ваклино ул. "1-ва" № 12 05747  2322
9674 с. Крапец с.Крапец, ул. "1-ва" № 17 05749  2322
9680 ШАБЛА ул. "Комсомолска" № 3 05743  4233
9690 с. Белгун ул. "8-ма", № 9 05746  5322

Обратно към указателя

 

 

ОПС ШУМЕН

Код Пощенска станция/насел.място Адрес Телефон
9700 Шумен  Ц пл. "Освобождение " N 1 054/801053, 054820085
  ИРМ магазин Кауфланд, бул Симеон Велики 29 54830533
9701 Шумен 1 ул. "Добруджа " N 4 054830534, 054830531
9702 Шумен 2 пл. "Гривица" N 6 54 827 089
9704 Шумен 4 ул. "Тракия " N 8, бл. 12 054830519, 054866836
9705 Шумен 5 ул. "П.Парчевич" N 24 054/875274
9706 Шумен 6 ул. "Елба" N 12 054/828170
9709 Шумен 9 ул. "Проф.Ив.Иванов" N 7 054/845220
9711 Шумен 11 ул. "Мир" N 36 054/845280
9745 с. Мараш ул."Г.Димитров" N 34 054/528038
9747 с. Царев брод ул. "Кирил и Методий" N 23  05315/2170
9751 с. Венец ул. "Кирил и Методий" N 24 05343/2011
9752 с. Борци ул."Цар Борис I" N 9 05343/2010
9753 с. Осеновец ул. "Демокрация" N 2 05343/2027
9754 с. Изгрев ул. "Свобода" N 12 05343/2144
9764 с. Трем ул. "Аврора" N 29 05341/2296
9765 с. Висока поляна ул. "Васил Левски" N 13 05341/2312
9768 с. Студеница ул. "Камчия" N 26 05341/2228
9770 с. Капитан Петко ул. "Победа" N 33 05343/2120
9771 с. Боян ул. "Стара планина" N 24 05343/2104
9773 с. Черна ул. "Искър" N 9 05343/2118
9777 с. Ясенково ул. "Надежда" N 22А 05343/2110
9778 с. Черноглавци ул. "Цар Борис III" N 18 05343/2126
9779 с. Габрица ул. "Васил Левски" N 2 05343/2026
9780 гара Хитрино ул. "Възраждане" N 45 05341/2024
9783 с. Каменяк ул. "Мир" N 8 05341/2071
9785 с.Тимарево ул. "България" N 14 05341/2300
9787 с. Близнаци ул. "Добруджа" N 18 05341/2025
9790 с. Развигорово ул. "Славянска" N 19 05341/2104
9793 с. Велино ул. "Вела Пискова" N 42 05341/2019
9794 с. Живково ул. "Тополи" N 13 05341/2091
9798 с. Средня ул. "Иван Христов" N 12 05318/8220
9799 с.Черенча ул. "Ал.Стамболийски" N 9А 05318/8222
9801 с. Белокопитово ул "Вела Пискова" N 1 05314/2220
9803 с. Градище ул. "Г.Димитров" N 52 05311/5220
9805 с. Овчарово ул. "Ленин" N 41 05319/2120
9807 с. Новосел пл. "Свобода" N 1 05318/8266
9808 с. Р. Димитриево ул. "Ген. Р. Димитриев" N 8 05310/2220
9810 с. Ивански ул. "Иван К. Ивански" N 6 05317/2020
9811 с. Дибич ул. "Г. Димитров" N 43 05312/2020
9813 с. Илия Блъсков ул. "9 септември" N 3 05312/2070
9815 с. Друмево ул. "Толбухин" N 8 05319/2020
9817 с. Салманово ул. " Г. Димитров" N 1 05316/2220
9818 с. Вехтово ул. "Балкан" N 2 05317/2031
9820 Смядово   ул. "Славянска" N 2 05351/2858
9823 с. Янково ул. "Възраждане" N 55 05351/2725
9828 с. Веселиново ул. "Кръщелница" N 1 05351/2166
9830 с. Риш ул. "Клокотница" N 1 05351/2838
9850 Велики Прелав Ц ул. "Ахелой" N 2 0538/42126
9851 Велики Преслав 1 кв. "Кирково", ул. "Съединение" N 24 0538/44494
9859 с. Миланово ул. "Хан Аспарух" N 5 05335/2220
9860 с. Драгоево ул. "9-ти септември" N 2 05332/2020
9862 с. Кочово ул. "Ал.Стамболийски" N 1 05337/2220
9863 с. Хан Крум ул. "Преслав" N 13 05333/2220
9864 с. Троица ул."Захари Стоянов" N 6 05338/2220
9865 с. Иваново ул. "Коста Шапков" N 23 05391/2102
9867 с. Методиево ул ."Мир" N 3 05391/2196
9868 с. Сушина ул. "Тича" N 9 05391/2093
9869 с. Ловец ул. "Добруджа" N 21 05391/2091
9870 Върбица ул. "Хан Крум" N 2 05391/2020
9872 с. Станянци ул. "Балкан" N 19 05391/2063
9873 с. Чернооково ул. "Ленин" N 25 05395/2320
9877 с. Имренчево ул. "Преслав" N 6 05336/2220
9879 с. Осмар ул. "В.Коларов" N 42 05334/2220
9880 с. Златар ул. "Ал.Стамболийски" N 29 05330/2220
9882 с. Бяла река ул. "Г. Димитров" N 42 05391/2146
9884 с. Тушовица ул. "Бузлуджа" N 1 05391/2019
9885 с.Менгишево ул. "Камчия" N 10 05391/2003
9887 с. Конево ул. "Иван Вазов" N 2 05391/5528
9900 Нови Пазар ул. "Цар Освободител" N 6 0537/22350
9920 Плиска ул. "Ал.Стамболийски" N 10 05323/2020
9921 с. Мировци ул. "Ст.Мурандаларски" N 37А 05329/5220
9922 с. Преселка ул. "Септември" N  4 05329/5366
9928 с. Ст.Михайловски ул. "Ал.Стамболийски" N 1 053221/220
9930 Каспичан  Ц ул. Мадарски конник №40 05327/5020
9931 с.Каспичан  ул. "Цар Симеон" N 12 05327/5168
9932 с. Могила ул. "Цар Асен" N 32А 05327/5149
9934 с. Памукчии пл. "Свобода" N 1 053220/220
9935 с. Красен дол ул. "Г. Димитров" N 25 05328/2862
9937 с.Хърсово ул. "В. Йовчев" N 3 05328/2863
9938 с. Крива река ул. "Г. Димитров" N 12 05328/2861
9939 с. Църквица ул. "В. Коларов" N 4 05328/2834
9940 с. Пет могили ул. "Г. Димитров" N 1 05328/2064
9942 с. Каравелово ул. "Чапаев" N 10 053282034
9943 с. Върбяне ул. "Д. Благоев" N 2 05326/2220
9947 с. Долина ул. "Н. Вапцаров" N 10 05361/2018
9948 с. Лятно ул. "Г. Узунов" N 1 05361/2017
9950 с. Сини вир ул. "Ленин" N 12 05361/2024
9953 с. Тъкач ул. "Г. Димитров" N 11 05361/2266
9954 с. Ружица ул. "Хан Аспарух "N 12 05328/2817
9955 с. Никола Козлево ул. "23-ти септември" N 6 05328/2111
9957 с. Цани Гинчево ул. "Иван Вазов" N 1 05328/2804
9958 с. Войвода ул. "Ст. Караджа" N 1 05325/2220
9960 Каолиново ул. "Украйна" N 4 05361/2098
9961 с. Дойранци ул. "Септември" N 3 05361/2041
9962 с. Наум ул. "20-ти май" N 11 05361/2086
9963 с. Вълнари ул. "Г. Димитров" N 24 05328/2018
9964 с. Т.Икономово ул. "Т. Икономов" N 3 05361/2040
9965 с. Пристое ул. "Гагарин" N 5 05361/2217
9966 с. Загориче ул. "Витоша" N 11 05361/2091
9967 с. Браничево ул. "Септември" N 20 05361/2090
9968 с. Средковец ул. "Победа" N 30 05361/2094
9969 с. Гусла ул. "Чайка" N 2 05361/2093
9970 с. Климент ул. "Съединение" N 64А 05361/2085
9971 с. Мадара ул. "Мадарски конник" N 28 05313/2013
9972 с. Кюлевча ул. "В. Коларов" N 27 05313/2113
9973 с. Марково ул. "Ст. Василев" N 36 05322/2220

Обратно към указателя

 

 

ОПС ТЪРГОВИЩЕ

Код Пощенска станция/насел.място Адрес Телефон
7700 Търговище-Ц Славейков 41 060162808
7701 Търговище-1 кв.Въбел,"Ал.Стамболийски"97 060164928
7702 Търговище-2 "Ал.Стамболийски"9 060164935
7703 Търговище-3 "Трети Март"1 060163181
7704 Търговище-4 кв.Бряг,"Велес"41 060167300
7705 Търговище-5 кв.Запад 2 "Сюрен"3 060164089
7738 Стража "Г.Сарджев"5 060622210
7740 Надарево "Г.Дочев"32 060292210
7743 Острец "В.Левски"21 060292306
7744 Руец "Петър Къдрев"50 060242210
7745 Баячево "Васил Левски"44 060632210
7747 Овчарово "Волга"25 060602210
7748 Пробуда "Витоша"1 060222210
7749 В.Левски "Македонска"5 060692210
7750 Макариополско "Девети Септември"33 060262210
7752 Алваново "Гагарин"26 060252210
7753 Буйново "Чайка"2 060662210
7757 Буховци "Неделчо Камов"29 060212210
7758 Давидово "Христо Ботев"6 060166325
7760 Лиляк "Н.Вапцаров"2 060202210
7765 Божурка "Ал.Стамболийски"6 060682210
7768 Подгорица "Гердиме"21 060232210
7770 Кралево "Г.Димитров"18 060672210
7772 Преселец "Девети Септември"5 060032210
7778 Г.Соколово "Цар Освободител"2 060612210
7779 Съединение "Витоша"1 060022210
7780 Вардун "Христо Ботев"33 060282210
7781 Черковна "Бузлуджа"31 060012210
7782 Дралфа "Христо Ботев"2 060272210
7789 Голямо Ново "Пирин"1 060642210
7800 Попово-Ц Стамболийски 1 060842290
7830 Кардам "Стефан Кръстев"15 060389210
7831 Гагово "Г.Димитров"15 060384210
7832 Зараево "Девети септември"40 060322210
7834 Дриново "Мара Тасева"1 060380210
7835 Тръстика "Гео Милев"15 060385217
7837 Еленово "Стамо Костов"26 060385217
7838 Ломци "Стойчо Георгиев"60 060385210
7840 Опака "Съединение"3 060392210
7841 Садина "Г.Димитров"46А 060362210
7842 З.Стояново "Девети септември"1 060362206
7843 Люблен "Пимаза"60 060376210
7844 Гърчиново "Димо Недков"1 060375210
7845 Крепча "Градищенска"6 060372210
7847 Г.Абланово "Братя Освободители"38 060374210
7848 Г.Градище "Г.Димитров"23 060370210
7849 Цар Асен "Девети септември"2 060378210
7850 Паламарца "Алеко Константинов"14 060352210
7851 Водица "Димитър Данов" 32 060386210
7852 Ковачевец "Христо Ботев"2 060382210
7853 Посабина "Август Попов"50 060373215
7854 Горица "М.Добрев"46 060388210
7857 Берковски "Иван Стоянов"9 060383210
7860 Славяново "Девети септември"9 060342210
7862 Осиково "П.Хилендарски"2 060386888
7863 Медовина "Иван Иванов"20 060332210
7864 Априлово "Емил Попов"14 060377210
7877 Светлен "Ст.Палаузов"60 060302210
7879 Глогинка "Мара Тасева"20 060387210
7900 Омуртаг - Ц Климент 1 060564522
7920 Обител "Бузлуджа"2 060451210
7925 Красноселци "Евгени Команов"17А 060442510
7930 Камбурово "Палатица"11 060492210
7934 Плъстина "Девети септември"29 060451410
7938 Долно Новково "Кирил и Методий"1 060432210
7940 Врани кон "Камчия"28 060462210
7948 Илийно "Бузлуджа"13 060422210
7950 Изворово "В.Търново"17 060482210
7954 Зел. Морава "Козлодуй"5 060472210
7957 Веренци "Осъм"4 060458210
7960 Стеврек "Бони Манов"46 060772210
7970 Антоново "Тузлушки герой"53 060712210
7980 Любичево "Гео Милев"14 060742210
7983 Таймище "Девети септември"16 060762210
7990 Добротица "Борис Златков"9 060722210
7994 Трескавец "Георги Димитров"36 060453310
7997 Дл. Поляна "Генерал Заимов"17 060713211

Обратно към указателя

 

 

 

 

Калкулатор за цена на писмо/колет

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията