Работни места

23.09.2014

Обява за подбор за длъжността “СЛУЖИТЕЛ ГИШЕ, ТОЙ И МЕЖДУСЕЛ.ПОЩ.РАЗДАВАЧ(Н-К ПС V к.) " в ПС ТРАКИЕЦ

Прочети повече 23.09.2014

Обява за подбор за длъжността “СЛУЖИТЕЛ ГИШЕ В СЪОБЩ.(Н-К ПС V к.) " в ПС ЧЕРНОГОРОВО

Прочети повече 23.09.2014

“СЛУЖИТЕЛ ГИШЕ,ТОЙ И ПОЩ.РАЗДАВАЧ (Н-К ПС V к.) " в ПС МОМКОВО- ЩЕ ОБСЛУЖВА И ПС ГЕОРГИ ДОБРЕВО

Прочети повече 23.09.2014

Обява за подбор за длъжността “СЛУЖИТЕЛ ГИШЕ,ТОЙ И ПОЩ.РАЗДАВАЧ (Н-К ПС V к.) " в ПС ПОЛЯНОВО

Прочети повече 23.09.2014

Обява за подбор за длъжността “КАСИЕР ГИШЕ В СЪОБЩ. ( ПС I К. ) " в ПС ХАСКОВО

Прочети повече
Абонамент за вестници и списания Абонамент за вестници и списания

Калкулатор за цена на писмо/колет

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията