Съобщения до нашите клиенти

Възможни са забавяния в доставката на пратки към Турция

 

Пощенският оператор на Турция ни уведоми, че до началото на месец Март 2013 година са възможни забавяния в доставката на препоръчани пратки, колети и куриерски EMS пратки, изпратени към Турция, поради процес на преструктуриране на системата за доставка.

Абонамент за вестници и списания Абонамент за вестници и списания

Калкулатор за цена на писмо/колет

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията