Информация за медиите

Среща на ръководството на „Български пощи” ЕАД с директорите на териториални поделения – Бургас, Ямбол, Сливен, Стара ЗагораНа 17 юни 2010г. в гр.Бургас, главният изпълнителен директор на „Български пощи” ЕАД Деян Дънешки, придружен от заместник директора Станислав Дочев, главния директор Пламен Павлов, директора на дирекция „Правно административна и човешки ресурси” Димана Димитрова и директора на дирекция „Основни услуги и логистика” Калин Анастасов, се срещна с директорите и главните счетоводители на териториалните поделения Бургас, Ямбол, Сливен и Стара Загора.

Тази първа среща се проведе във връзка с преструктурирането на БП и създаване на регионално управление – Бургас.

Г-н Дънешки се запозна лично с директорите и главните счетоводители, и подчерта твърдото си намерение да продължи реформата по преструктуриране на дружеството.

Главният директор по преструктурирането на БП Пламен Павлов и директора на териториално поделение Пловдив Мартин Захариев направиха презентация на стъпките, които следват в процеса на създаване на регионално управление Бургас.За допълнителна информация:
Дора Цветкова – връзки с обществеността,
Български пощи ЕАД
Тел.:  949 32 70
е-mail: dora.cvetkova@bgpost.bg

Абонамент за вестници и списания Абонамент за вестници и списания

Калкулатор за цена на писмо/колет

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията