Писмовни пратки

 

 

Писмовна пратка е всяка пощенска  пратка, която съдържа лично писмено съобщение върху какъвто и да е физически носител, което трябва да бъде пренесено и доставено на адреса, посочен от подателя на пратката.

Като писмовни пратки се разглеждат и секограмите, които представляват релефни писма и клишета, звукозаписи и специална хартия, изпращани от и/или до незрящи и слабовиждащи лица или официално признати институти за незрящи и слабовиждащи лица и са оформени с регламентираните отличителни знаци.

Писмата могат да бъдат изпращани като "Обикновени" ("Без препоръка") или "Препоръчани" ("С препоръка"). Задължително е да бъдат адресирани точно и ясно, като бъдат спазени всички изисквания, гарантиращи правилното определяне на получателя.

Писмовните пратки не могат да бъдат с размери по-малки от 90х140 мм. Дължината, ширината и дебелината на пратките не може да образува сбор по-голям от 900 мм, като най-големият от трите размера може да бъде до 600 мм. За рула - сумата от дължината и два пъти диаметъра не трябва да надхвърля 1040 мм, като най-големият размер може да е до 900 мм. Максимално допустимото тегло за писмовни пратки е 2 000 гр, а за секограми - до 7 000 гр.

За страната писмо с тегло до 50 гр. ще Ви струва 0,65 лв. Към стандартната пратка можете да добавте услугата "С предимство", което предполага приоритетна обработка на писмото Ви. Тогава писмо до 50 гр. ще Ви струва 0,85 лв. Ако го изпратите като "Препоръчано", това добавя 0,65 лв към цената му и Ви гарантира, че можете да го проследите по пътя му чрез системата ни за проследяване на пратка с помощта на получения баркод. Пълна информация за цените можете да намерите тук.

95% от обикновените и препоръчаните пратки без предимство доставяме в рамките на 4 работни дни от деня на подаването им в пощенската служба. Пратките с предимство пристигат по-бързо и 95% от тях достигат до получателя си в рамките на 3 работни дни от деня на подаването им.

При подаване на пощенски пратки е необходимо да имате предвид, че те не могат да съдържат нищо от забранените за пренасяне предмети и вещества.

Към стандартната писмовна пратка могат да бъдат добавени следните услуги:

  • Препоръка;
  • Известие за доставяне (обратна разписка);
  • До поискване;
  • Обявена стойност;
  • Наложен платеж;
  • Еднократно приемане или доставяне на пратки от/на адреса на клиента.

Цената на допълнителната услуга се добавя към основната цена на пратката. Пълна информация можете да намерите тук или да използвате онлайн-калкулатора за цена на пратка, видим в колоната вдясно от текста.

Ако не разполагате с подходящ плик за писмото си, предлагаме Ви голямо разнообразие от книжни пощенски пликове с размери и цени както следва:

На вниманието на клиентите:

В пощенските станции се продават и сини пощенски пликове (за пратки с предимство), със самозалепваща се лепенка, със залепване тип „секретно”, чиито размери и цените ще намерите в таблицата по-долу под номера 4, 6 и 8.

Пощенските пликове със самозалепваща се лепенка и „въздушни мехурчета” (номера 9, 10, 11 и 12) се предлагат със или без отпечатани адресни полета за получател и подател.

 

Размери на пощенските пликове

Цена (лв.)

1. 114/162 мм, с лепило 

0,06

2. 114/162 мм, със самозалепваща се лепенка 

0,07

3. 110/220 (230) мм, със самозалепваща се лепенка

0,08

4. 110/220 (230) мм, със самозалепваща се лепенка, със залепване тип “секретно”

0,09

5. 162/229 мм, със самозалепваща се лепенка

0,10

6. 162/229 мм, със самозалепваща се лепенка, със залепване тип “секретно”

0,13

7. 229/324 мм, със самозалепваща се лепенка

0,18

8. 229/324 мм, със самозалепваща се лепенка, със залепване тип “секретно”

0,20

9. 200/275 мм, със самозалепваща се лепенка и “въздушни мехурчета” 

0,55

10. 200/175 мм, със самозалепваща се лепенка и “въздушни мехурчета” 

0,48

11. 290/370 мм, със самозалепваща се лепенка и “въздушни мехурчета” 

0,95

12. 320/450 мм, със самозалепваща се лепенка и “въздушни мехурчета” 

1,40

 

Абонамент за вестници и списания Абонамент за вестници и списания

Калкулатор за цена на писмо/колет

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията