Колетни пратки


Вътрешни колетни пратки, с които могат да се изпращат предмети от културно-битов характер, хранителни продукти, промишлени стоки и др.
Размер на колетните пратки – от 10 до 60 см за всяко от трите измерения.
Разрешава се приемане на колети до 1 м в едно от трите измерения или във вид на руло до 2 м дължина и 20 см диаметър.
Този вид колети се счита “Обременителен”. Колет, който съдържа предмети, които лесно могат да се счупят и чиято обработка изисква особено внимание, се нарича “Чуплив”. За обременителни и чупливи колети се заплаща по-висока цена на услугата.
Вътрешни колетни пратки могат да се приемат по желание на клиента с допълнителни услуги:

  • “Обявена стойност”
  • “Обявена стойност” и “Наложен платеж”
  • "Известие за доставяне”
  • "До поискване"  

Колетни пратки се приемат на гише в пощенската станция.

При приемането на международни колетни пратки се спазват всички нормативни изисквания за митнически контрол и обмитяване.

Вътрешните колетни пратки са регистрирани пратки. За същите се издава разписка или данъчна фактура.

Задължително изискване за подадените колети е опаковката да отговаря на теглото и съдържанието на пратката.

 

В офисите на Български пощи се предлагат опаковки със следните  размери:

 

Размери на специализираните опаковки

Цена (лв)

1. 400/350/350 мм 

2,75

2. 300/250/150 мм 

1,35

3. 250/170/100 мм 

0,90

 

„С оглед гарантиране целостта на предмети вложени в пратки „Български пощи” ЕАД предлага за продажба в пощенските станции бъбъл и стреч фолио.

Материалите са подходящи за опаковането на електронна техника, CD – та, чупливи предмети, сувенири, парфюми и др.

Бъбъл и стреч фолиото се продава на линеен метър в пощенските станции от приложения списък.


Международни колетни пратки
Международните колетни пратки се подават се в пощенските станции на Република България и са предназначени за получатели в чужбина.
Международни колетни пратки се приемат във всички пощенски станции, при спазване на нормативни изисквания за митнически контрол и обмитяване.

Размер и тежест на международните колетни пратки

  • Колетите не трябва да превишават 1, 50 м за което и да е измерение, нито 3 м за сбора от дължината и най-голямата обиколка, измерена не по дължината на колета
  • Максималната тежест на колетните пратки за чужбина е 31, 5 кг.

Опаковката трябва да бъде подходяща за тежината, формата, естеството на съдържанието и транспортирането до местоназначението на международните колетни пратки.

Международните колетни пратки по искане на подателя могат да бъдат приемани с допълнителни услуги:

  • “Обявена стойност”
  • “Известие за доставяне”

Международните колетни пратки се приемат на гише в пощенските станции, същите са регистрирани пратки, за които се издава разписка или данъчна фактура.Доставка на вътрешни и международни колетни пратки – извършва се, съгласно изискванията на “Инструкцията за организация на работата в пощенските съобщения”.Начин на доставянеПолучателите се уведомяват задължително с покана на адрес за постъпила на тяхно име колетна пратка в пощенската станцияДоставката се извършва на гише в пощенската станция срещу подпис на получателя,след представяне на документ за самоличност.
Място на получаване:

  • На гише в пощенската станция
  • Чрез “Градска служебна поща” – с изключение на колетни пратки с допълнителни услуги “Обявена стойност” и “Наложен платеж”, които се получават на гише в пощенската станция

Договор "Free return"

Пощенски станции, приемащи пратки по договор "Free Return"

Абонамент за вестници и списания Абонамент за вестници и списания

Калкулатор за цена на писмо/колет

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията