Абонамент

онлайн абонамент

 

КАТАЛОГ ЗА ЕЖЕДНЕВНИ И ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ 2015

 

Информация за издатели

Кампанията за разпространение на печата стартира на 06.10.2014 г. и ще приключи на 15.12.2014 г.


Писмо до издателите на ежедневен и периодичен печат (Линк към файла pismo_AK_2015.pdf)

По-долу можете да изтеглите типови договори за разпространение на ежедневен и периодичен печат:

Договор за набиране и доставка на абонамент можете да изтеглите тук (линк към файл DOGOVOR-ABONAMENT-2015.pdf)
Договор за набиране на абонамент можете да изтеглите тук (линк към файл DOGOVOR-NABIRANE-2015.pdf)
Договор за доставка на абонамент можете да изтеглите тук (линк към файл DOGOVOR-DOSTAVKA-2015.pdf)


След като изтеглите съответния файл, моля принтирайте 2 екземпляра от договора, които, подписани и подпечатани, изпратете на следния адрес:


ЗА АБОНАМЕНТНА КАМПАНИЯ 2015
Дирекция „
Управление на проекти и търговска дейност
“Български пощи” ЕАД
ул. „Акад. Стефан Младенов” № 1, бл. 31
1700, София


Освен двата екземпляра от договора, е необходимо да приложите копия на следните документи:

  1. Копие от документи за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър за юридически лица или еднолични търговци, или копие от регистрация по БУЛСТАТ
  2. Оригинал или заверено копие от удостоверение за актуално състояние за юридически лица и еднолични търговци, издадено не по-рано от 6 месеца преди датата на представяне.
  3. Копие от документ или идентификационен номер за регистрация по ЗДДС.
  4. За издатели, които не се регистрират в съда – документ за създаването им и за техните представители
  5. Издадено удостоверение от Патентно ведомство на Република България за вписване в регистъра на марките право върху марката на предлаганото за разпространение издание

 

За допълнителна информация във връзка с предстоящата кампания по разпространение на печата се обръщайте към дирекция „Управление на проекти и търговска дейност”, Илияна Тихинова, email: i.tihinova@bgpost.bg , тел. 02 949 32 89, мобилен: 0879 821 795

 

 

 

Абонамент за вестници и списания Абонамент за вестници и списания

Калкулатор за цена на писмо/колет

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията