Универсални пощенски услуги

Услуги, включени в универсалната пощенска услуга, предоставяна от „Български пощи” ЕАД

Вътрешни писмовни пратки и Международни писмовни пратки
Цени на кореспондентски пратки, печатни произведения, малки пакети, пощенски карти и секограми; цени за непрепоръчани пратки без предимство и пратки с предимство.

Вътрешни колетни пратки и Международни колетни пратки
Разделът предоставя информация за цени на колетни пратки за вътрешността на страната, както и цени на международни колетни пратки.

 

Абонамент за вестници и списания Абонамент за вестници и списания

Калкулатор за цена на писмо/колет

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията