Парични преводи в страната

 

Парично-преводна дейност е услугата, чрез която физически и юридически лица могат да превеждат суми на получатели в брой или по банкова сметка с пощенски парични преводи

Вътрешните пощенски парични преводи се подават (приемат) и изплащат във всички пощенски станции.

Размерът на сумите за пощенските парични преводи е регламентиран в “Цени на универсални услуги и цени на пощенски услуги, предоставяни от “Български пощи” ЕАД.

Максималният размер на  вътрешните пощенски парични преводи е 6000 лв.

Подателите на пощенски записи, при желание от тяхна страна, могат да ползват и допълнителни услуги:

 • "Известие за доставяне" (изплащане)
 • "До поискване"
 • "Съобщение на подателя"

За всеки превод на суми чрез вътрешни пощенски паричен превод се издава разписка или данъчна фактура.

“Български пощи” ЕАД предлага и реализира услуги по парично-преводната дейност за селищата на територията на Република България, както и за входящи от чужбина.

Изплащане на вътрешни пощенски парични преводи – извършва се съгласно изискванията на “Инструкцията за организация на пощенските услуги, предоставяни от „Български пощи” ЕАД”.

Начин на изплащане:

 • Получателите се уведомяват задължително, с покана на адрес, за постъпил на тяхно име обикновен или експресен запис в пощенската станция
 • Изплащането на вътрешни обикновени и експресни записи на получателите се извършва при представяне на документ за самоличност (лична карта)

Място на получаване:

 • На гише в пощенската станция
 • На адреса на получателя

Сумите от пощенски преводи за безкасов превод се превеждат по сметката на получателя (титуляра), чрез съответния банков клон.

Получателят на запис по сметка получава от обслужващия банков клон "Потвърдително" за преведената сума.


Входящите международни парични преводи са приети в друга страна и се получават за изплащане в Република България.

Размерът на сумата на входящите международни парични преводи е в зависимост от договореността между страната подател и Република България.

Изплащането на входящите международни парични преводи се извършва:

 • В български лева - на гише в пощенската станция
 • Във валута - в търговска банка - по открита сметка на получателя

Входящите международни парични преводи, според изискванията на подателя, могат да бъдат с допълнителни услуги:

 • "Известие за изплащане"
 • "До поискване"

Актуални цени

 

Абонамент за вестници и списания Абонамент за вестници и списания

Калкулатор за цена на писмо/колет

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията