Цени на винетните стикери за 2018 г. 

 

Цени на винетните стикери в лева (BGN)

 

Категория 1

Категория 2

Категория 3

 

Евро 0, І, ІІ
Евро ІІІ, ІV, V, ЕЕV и по-висока
Евро 0, І, ІІ
Евро ІІІ, ІV, V, ЕЕV и по-висока

 

Цени на винетна такса в лева (BGN)

 Дневна
23
23
23
23
-
 Седмична
87
67
53
40
15
 Месечна
174
134
105
80
30
Тримесечна
-
-
-
-
54
 Годишна
1743
1340
1050
808
97

 

 

Цени на винетните стикери в евро ()

 

Категория 1

Категория 2

Категория 3

 

Евро 0, І, ІІ
Евро ІІІ, ІV, V, ЕЕV и по-висока
Евро 0, І, ІІ
Евро ІІІ, ІV, V, ЕЕV и по-висока

 

Цени на винетна такса в евро ()

 Дневна
12
12
12
12
-
 Седмична
45
34
27
21
8
 Месечна
89
69
54
41
15
Тримесечна
-
-
-
-
28
 Годишна
891
685
537
413
50