За Вашата рекламна кампания можете да използвате и други форми на комуникация с потенциалните клиенти - поставяне на обяви и рекламни съобщения в пощенските станции, както и реклама в годишния каталог за абонамент за печатни издания.

За повече информация:
E-mail: advertising@bgpost.bg