За интерактивно попълване с възможност за запаметяване и разпечатване :

Обикновен паричен превод обр. 702 (pdf)

Обикновен паричен превод обр. 702 (за интерактивно попълване)

Паричен превод към НАП обр. 702 НАП – данъци

Паричен превод към НАП – ДОО обр. 702 НАП

Паричен превод към НАП – ДЗПО обр. 702 НАП

Паричен превод към НАП – НЗОК обр. 702 НАП

Експресен паричен превод обр. 783 (pdf)

Експресен паричен превод обр. 783 (за интерактивно попълване)

Еднократно пълномощно за приемане/изплащане на паричен превод (за интерактивно попълване)

 

Примерни образци:

Обикновен паричен превод обр. 702

Паричен превод към НАП обр. 702 НАП – данъци

Паричен превод към НАП – ДОО обр. 702 НАП

Паричен превод към НАП – ДЗПО обр. 702 НАП

Паричен превод към НАП – НЗОК обр. 702 НАП

Експресен паричен превод обр. 783

Известие за доставяне обр. 243