Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, дава възможност да се подобри енергийната ефективност на обектите на „Български пощи ЕАД”, които се намират в жилищни сгради. Създаде се организация по обработката на постъпили заявки от сдружения на собственици на сгради, в които “Български пощи” ЕАД притежават самостоятелни обекти и бяха дадени указания към Регионалните управления.

    Ръководството на дружеството подкрепи всички сдружения на собственици – общо 9, които се обърнаха за съдействие от общините Попово, Стара Загора, София, Пловдив, Карлово, Варна, Борино, Кюстендил и Ловеч.

    На 8 февруари 2016 г. финансиране получи сдружението в община Попово.