Никола Шерлетов

Дата на раждане: 02.06.1968 г.
Семеен, с едно дете.

Образование:
Немска езикова гимназия, гр. Бургас; английски колеж "Standford English Community School"  в Addis Ababa, Ethiopia.
Магистър по право в СУ "Св. Климент Охридски"; магистър в Историческия факултет на СУ "Св. Климент Охридски"; специализация „Теория и история на дипломацията" в същия университет.

Професионален опит:
През 1995-1997 г. е репортер в отдел "Бизнес и право" във вестник "Пари". В периода 1997 - 2001 г. е юрисконсулт, член на кредитния комитет и член на комисия за разработване на HR - решения в „Албена инвест холдинг" в София. От 2000 до 2002 г. е главен юрисконсулт и директор за връзки с инвеститорите в "България - 29" АД, София. В периода 2002 - 2003 г. е парламентарен секретар в Министерството на труда и социалната политика. Осъществява връзка между министерството и парламента, следи за спазване на законодателния процес и програма на МТСП, взима участие при изготвяне на законопроекти и участва в осъществяване на тристранния диалог и диалога със структури на гражданското общество.
От 2003 до 2009 г. изпълнява длъжността парламентарен секретар в Министерството на икономиката и енергетиката. От 2009 до 2015 г. заема същата длъжност в Министерството на финансите.
Владее английски, немски и руски език. Компютърна грамотност: MS Windows, MS Word, MS Office, Internet applications.