Емилия Фачева

 

Образование:
Инженер с магистърска степен по инженерна химия в Химикотехнологичния и металургичен университет – София; втора специалност по финансово-счетоводна и правна дейност на фирмата в Университета за национално и световно стопанство - София; магистърска степен по счетоводство и контрол в Университета за национално и световно стопанство - София.

Професионален опит:
Работила е като инженер химик в „Института по обща и неорганична химия“ на Българската академия на науките - София; в дирекции „Транспорт“ и “Транспортна инфраструктура“ на Столична община;  като директор на дирекция „Концесии и контрол върху дейността на търговските дружества и държавните предприятия“ в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията; като директор на дирекция „Спортна инфраструктура и държавно участие“ в Министерството на младежта и спорта; била е член на одитния комитет на „Летище София“ ЕАД- София и член на Съвета на директорите на „Български пощи“ ЕАД.