ПОДАВАНЕ НА ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ 

През 2018 г. се преустановява приемането на данъчни декларации по чл. 92 от ЗКПО на хартиен носител, съгласно разпоредбите на  чл.7, ал. 2 от ЗКПО.
Считано от 01.01.2018 г. подаването на годишните данъчни декларации по чл. 92 от ЗКПО ще се извършва само по електронен път.

Данъчните си декларации по чл. 50 от ЗДДФЛ може да подадете до съответното поделение на НАП като препоръчана пратка с обратна разписка във всяка пощенска станция или да бъдат директно входирани в 338 пощенски станции на територията на цялата страна, където безплатно можете да получите и необходимите формуляри.

Данъчна декларация като препоръчана пратка:

Попълнената данъчна декларация се запечатва в плик и се предава на пощенското гише като „Препоръчана” (0,65 лв). От НАП съветват да бъде придружена с „Известие за доставяне” (обратна разписка – 0,55 лв), което удостоверява получаването й в данъчните служби. Към тези суми се прибавя и таксата за самата пратка, която зависи от теглото й (до 50 гр. – 0,65 лв, за 51-100 гр. – 0,70 лв, за 101-250 гр. – 0,85 лв). При липса на подходящ плик, можете да го закупите от всяка пощенска станция в страната.

Данъчна декларация „на открито“:

Попълнената данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ се предава на гишето в пощенската станция. Служителят  проверява дали е подписана и дали се подава лично или от пълномощник, след което я завежда в регистъра на НАП и Ви издава разписка с входящия номер на декларацията. Цената е 1,50 лв и при подаването на декларацията следва да удостоверите личното й подаване с лична карта или със съответното пълномощно.

Списък на пощенските станции, извършващи директно входиране на данъчни декларации „на открито“.

Допълнителна информация, както и помощ при попълване на декларациите (кое приложение от подоходната декларация трябва да се попълни в конкретния случай), можете да получите в офисите на НАП или на телефон 0700 18 700 на цената на един разговор.