Български пощи, чрез клоновата си мрежа, предлага на своите клиенти винетни стикери за 2018 години.

Определен е едногодишен срок на валидност на всички видове годишни винетни стикери за 2018 година. Годишните винетни стикери имат отпечатани полета, съдържащи месеците от 1 до 12 и датите от 1 до 31, които с помощта на перфоратор да бъдат валидизирани (перфорирани). При валидизирането задължително се перфорират дата и месец за 2018 година, от когато стартира валидността на винетния стикер, съгласно исканата от клиента дата.

От 1 януари 2018 година се въвежда нов вид винетен стикер за леки автомобили – К3 тримесечен с цена 54 лева/28 евро.

От 1 януари 2018 година има промяна в цената на К1/К2 дневни винетни стикери. Новата цена е 23 лева/12 евро.

При закупуване на винетен стикер собственикът или ползвателят на пътното превозно средство задължително декларира регистрационния му номер.