УВАЖАЕМИ ПАРТНЬОРИ,

Уведомяваме Ви, че срокът за договаряне с издателствата относно Абонаментна кампания 2019 година е от 03.09.2018 г. до 21.09.2018 година.

Писмо на главния изпълнителен директор на „Български пощи“ ЕАД до издателите и разпространителите на ежедневен и периодичен печат.

След като изтеглите съответния файл, моля принтирайте 2 /два/ екземпляра от договора, които, подписани и подпечатани, изпращайте на следния адрес:


ЗА АБОНАМЕНТНА КАМПАНИЯ 2019
Дирекция „Търговска дейност”
“Български пощи” ЕАД
ул. „Акад. Стефан Младенов” № 1, бл. 31
1700, София 

Договори:

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕКЛАМОДАТЕЛИ

Рекламна тарифа за публикуване на реклама в „КАТАЛОГ АБОНАМЕНТ 2019”
Заявка за реклама в "КАТАЛОГ АБОНАМЕНТ 2019" 

За допълнителна информация относно включване на изданията Ви в каталога на "Български пощи" ЕАД се обръщайте към Дирекция „Търговска дейност”, Андрей Николов,
email: andrey.nikolov@bgpost.bg, тел: 02 949 31 41 и Анета Савчева, email: Aneta.Savcheva@bgpost.bg, тел: 02 949 32 96.