УВАЖАЕМИ ПАРТНЬОРИ,

След като изтеглите съответния файл, моля принтирайте 2 екземпляра от договора, които, подписани и подпечатани, изпращайте на следния адрес:


ЗА АБОНАМЕНТНА КАМПАНИЯ 2018
Дирекция „Търговска дейност”
“Български пощи” ЕАД
ул. „Акад. Стефан Младенов” № 1, бл. 31
1700, София 

Договори: