УВАЖАЕМИ ПАРТНЬОРИ,

Уведомяваме Ви, че срокът за договаряне по договор за продажба на консигнация и договор за продажба на ежедневни и периодични издания за 2019 година е до 30.11.2018 година.

След като изтеглите съответния файл, моля принтирайте 2 /два/ екземпляра от договора, които, подписани и подпечатани, изпращайте на следния адрес:


Дирекция „Търговска дейност”
“Български пощи” ЕАД
ул. „Акад. Стефан Младенов” № 1, бл. 31
1700, София 

Договори:

За допълнителна информация относно включване на изданията Ви в каталога на "Български пощи" ЕАД за Абонаментна кампания 2019 година, както и за сключване на договор за продажба на консигнация и договор за продажба на ежедневни и периодични издания за 2019 година се обръщайте към Дирекция „Търговска дейност”, Андрей Николов, email: andrey.nikolov@bgpost.bg, тел: 02 949 31 41.