Обявления за търгове на Български пощи ЕАД

ПРЕДСТОЯЩИ ПРОДАЖБИ:

4 БРОЯ ГАРАЖИ, находящи се в гр. СМОЛЯН, ул. „ХАН ПРЕСИЯН” № 11

АПАРТАМЕНТ в  гр. БАТАК, ул. „СТЕФАН БОЖКОВ” № 2, етаж 1

ШЕСТ ПОМЕЩЕНИЯ с площ 92 кв.м, разположени на  ПЪРВИ етаж в ДВУЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА, находяща се в с. КОРТЕН, общ. Нова Загора;

ЧАСТ ОТ ЕДНОЕТАЖНА ПРОИЗВОДСТВЕНО-ТЕХНИЧЕСКА СГРАДА, с площ 100,00 кв.м., находяща се в с. Горно Александрово, община Сливен

½ (една втора) идеална част от УПИ в с. БЕЖАНОВО, обл. Ловеч, заедно с ПЪРВИЯ ЕТАЖ от построената в имота двуетажна сграда с площ 81 кв.м

САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ, представляващи  реално обособени части от сгради, построени в поземлен имот, находящ се в гр. ДУНАВЦИ, община Видин

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА – ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ № 10сидентификатор 73626.506.481.1.30,находящ се в гр.Търговище, ул. „Христо Ботев” № 28, вх. „Б”, ет. 4, със застроена площ от 40,00 кв.м, заедно с ИЗБА № 6 със светла площ от 8.40 кв.м

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА – ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ № 2с идентификатор 73626.506.481.1.2, находящ се в град Търговище, ул. „Христо Ботев” № 28, вх. „А”, ет. 1, със застроена площ от 44,00 кв.м, заедно с МАЗА № 13 със светла площ от 11.40 кв.м

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА – ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ № 1с идентификатор 73626.506.481.1.6, находящ се в град Търговище, ул. „Христо Ботев” № 28, вх. „Б”, ет. 1, със застроена площ от 40,00 кв.м, заедно с ИЗБА със светла площ от 8.40 кв.м

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА – ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ № 7с идентификатор 73626.506.481.1.22, находящ се вград Търговище, ул. „Христо Ботев” № 28, вх. „Б”, ет. 3, със застроена площ от 40,00 кв.м, заедно с ИЗБА № 5 със светла площ от 8.40 кв.м

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА – ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ № 1с идентификатор73626.511.63.17.3, находящ се в град Търговище, ул. „Хан Крум” № 2, ет. 1, със застроена площ от 67.53 кв.м, заедно с ИЗБА № 1 със светла площ от 5.80 кв.м,

АПАРТАМЕНТ № 55с идентификатор 10135.4504.21.5.16, с адрес: гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик”, блок 53, вход 3, етаж 4, със застроена площ 100,98 кв.м, ведно с прилежащо избено помещение № 16 с площ от 5,32 кв.м,

ГАРАЖ № 1 със застроена площ 18.83, находящ се в бл. 3, с адрес гр. Павликени, област Велико Търново, ул. „Цанко Церковски” № 1.