Обява за подбор за длъжността „ПОЩЕНСКИ РАЗДАВАЧ (ПОЩАЛЬОН) (ДОСТАВЪЧНА ДЕЙНОСТ) В ПС“ НА 8 ЧАСОВ РАБОТЕН ДЕН - ОПС София-град

22.06.2017

О Б Я В А

                   Съгласно чл.12 от КТД, на основание чл. 9а и чл.18 от СП, на основание чл. 67 ал.1, т.1 и чл. 70 от КТ

РЪКОВОДСТВОТО НА РУ „ЗАПАДЕН РЕГИОН”

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА

За външен подбор и класиране по документи  за длъжността

ПОЩЕНСКИ РАЗДАВАЧ (ПОЩАЛЬОН) (ДОСТАВЪЧНА ДЕЙНОСТ) В ПС“

НА 8 ЧАСОВ РАБОТЕН ДЕН

 ОПС СОФИЯ - ГРАД

 

Необходими документи:

  • Заявление;
  • Професионална автобиография;
  • Ксерокопие от диплома за завършено образование;
  • Ксерокопие от документ/и за трудов стаж и професионален опит.

Основни изисквания към кандидатите:

  • Образователна степен: средно образование;
  • Компютърна грамотност

Основни задължения:

  • Приемане, обработване и доставка на пощенски пратки, ежедневен и периодичен печат
  • Изплащане на пенсии, записи и социални помощи в жилищата на получателите и други.

 

Документи за участие се приемат в отдел Човешки ресурси – 1081 София, ул. „Владайска” № 33. Телефон за контакти: 02 / 9496 433 или 02 / 9496 555.

Одобрените по документи кандидати ще бъдат уведомени своевременно за резултатите  от подбора.