Обява за подбор за длъжността „КАСИЕР, ГИШЕ В СЪОБЩЕНИЯТА (ПС І, ІІ, ІІІ, ІV, V КАТ.) “ НА 8 ЧАСОВ РАБОТЕН ДЕН

28.09.2017

                  

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ „ЗАПАДЕН РЕГИОН”

Съгласно чл.12 от КТД, на основание чл. 9а и чл.18 от СП, на основание чл. 67 ал.1, т.1 и чл. 70 от КТ

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА

за подбор и класиране по документи  за длъжността

КАСИЕР, ГИШЕ В СЪОБЩЕНИЯТА (ПС І, ІІ, ІІІ, ІV, V КАТ.)

НА 8 ЧАСОВ РАБОТЕН ДЕН

 ОПС СОФИЯ - ГРАД

Необходими документи:

  • Заявление;
  • Професионална автобиография;
  • Ксерокопие от диплома за завършено образование;
  • Ксерокопие от документ/и за трудов стаж и професионален опит.

Основни изисквания към кандидатите:

  • Образователна степен: средно образование;
  • Компютърна грамотност

Основни задължения:

  • Приемане, обработка, експедиране и доставка на пощенски пратки
  • Приемане, изплащане и отчитане на парични средства
  • Инкасиране суми по договори за възложителство.

 

Документи за участие се приемат в отдел Човешки ресурси – 1081 София, ул. „Владайска” № 33. Телефон за контакти: 02 / 9496 433 или 02 / 9496 555.

Одобрените по документи кандидати ще бъдат уведомени своевременно за резултатите  от подбора.