Обява за подбор по документи за длъжността "Пощенски раздавач" /пощальон доставъчна дейност/ - ПС Русокастро, ОПС Бургас

28.06.2018

Регионално управление „Югоизточен регион“ на „Български пощи“ ЕАД

гр.Бургас, ул. „Цар Петър“ № 2

Съгласно чл.12 от КТД и чл.6 от Система за подбор на персонал за заемане на длъжности в "Български пощи" ЕАД,

на основание чл.67, ал.1, т.1 от КТ

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА

за провеждане на подбор по документи за длъжността

Пощенски раздавач /пощальон доставъчна дейност/

на 4-часов работен ден в ПС Русокастро

Необходими документи:

  • Заявление
  • Ксерокопие от диплома за завършено образование
  • Професионална автобиография
  • Документи за трудов стаж и професионален опит

Изисквания към кандидатите:

  • Образование – средно
  • Компютърна грамотност – начална
  • Да познава населеното място

Документи за участие се приемат от 28.06.2018 г. до 06.07.2018 г. в отдел „Човешки ресурси”, стая 414, РУ ЮИР на „Български пощи” ЕАД, гр.Бургас, ул. „Цар Петър” 2.

Лице за контакти: Ани Минкова - гл.специалист ЧР в РУ „Югоизточен регион“ на „Български пощи“ ЕАД,

тел. 056 851 005, 0879 010 704