Обява за подбор по документи за длъжността “Пощенски раздавач /пощальон доставъчна дейност/“ на 8 – часов работен ден, ПС Бургас 5 клон – 1 бр.

03.08.2018

Регионално управление Югоизточен регион – Бургас

гр.Бургас, ул.”Цар Петър” № 2

Съгласно чл.12 от КТД и чл.6 от Система за подбор на персонал за заемане на длъжности в "Български пощи"- ЕАД,

на основание чл.67, ал.1, т.1 от КТ

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА

за провеждане на подбор по документи за длъжността

“Пощенски раздавач /пощальон доставъчна дейност/“

на 8 – часов работен ден

ПС Бургас 5 клон – 1 бр.

 

 

Необходими документи :

  • Заявление
  • Ксерокопие от  диплома за завършено образование
  • Професионална автобиография
  • Документ за компютърна грамотност

Изисквания към кандидатите :

         Образование – средно

         Компютърна грамотност

 

Документи за участие се приемат от 06.08.2018 г. до 15.08.2018 г. в Отдел ”Човешки ресурси” стая 414 ,  РУ ЮИР на „Български пощи” гр. Бургас, ул. „Цар Петър” 2 .

Лице за контакти: Ани Минкова – Гл.специалист „ЧР“ в РУ   

тел. 056 851 005 , 0879 010 704