Обява за подбор по документи за длъжността „Служител гише в пощенска станция, ТОЙ и пощенски раздавач в ПС на 4 часов работен ден" ПС Илиндинци - ОПС Благоевград

08.08.2018

       О Б Я В А   

     Съгласно  чл.12 от  КТД на  основание  чл. 9а  и  чл. 18  от  СП,  на основание

                      чл. 67 ал.1, т.1 и чл. 70  от КТ                                                                                                                                                                                                                                          

РЪКОВОДСТВОТО НА РУ „ЗАПАДЕН РЕГИОН“

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА

За външен подбор и класиране по документи  за длъжността

СЛУЖИТЕЛ ГИШЕ В ПОЩЕНСКА СТАНЦИЯ, ТОЙ И ПОЩЕНСКИ РАЗДАВАЧ  В  ПС  НА  4  ЧАСОВ РАБОТЕН ДЕН

ПС  ИЛИНДЕНЦИ - ОПС БЛАГОЕВГРАД

Основни изисквания към кандидатите:

 • Образователна степен- средно специално образование;
 • Специалност – икономическа;
 • Класификация – компютърна грамотност.

Основни задължения и отговорности за длъжността:

 • Организиране, контролиране цялостната дейност в пощенската станция.
 • Приемане, изплащане и отчитане на парични средства
 • Инкасиране на суми
 • Изплаща пенсии, записи и социални помощи по домовете и продава пощенски ценности

Необходими документи:

 • Заявление;
 • Ксерокопие от диплома за завършено образование;
 • Професионална автобиография;
 • Ксерокопие от документ/и за трудов стаж и професионален опит.

 

Документи за участие се приемат до 17.08.2018г. в отдел Човешки ресурси – 1081 София, ул. „Владайска” № 33. Телефон за контакти: 02 / 9496 555

Одобрените по документи кандидати ще бъдат уведомени своевременно за резултатите  от подбора.