Обява за подбор по документи за длъжността “Пощенски раздавач /пощальон доставъчна дейност/“ на 8 – часов работен ден при ПС ПЪРВЕНЕЦ

03.09.2018

 

„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ ЮЦР на БП ЕАД гр. ПЛОВДИВ

 

гр. ПЛОВДИВ, пл. Централен № 1

 

Съгласно чл.12 от КТД и чл.6 от Система за подбор на персонал за заемане на длъжности в "Български пощи"  ЕАД,

на основание чл.67, ал.1, т.1 от КТ

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА

за провеждане на подбор по документи за длъжността

“Пощенски раздавач /пощальон доставъчна дейност/“

на 8 – часов работен ден

при ПС ПЪРВЕНЕЦ

 

 

Необходими документи :

  • Заявление;
  • Мотивационно писмо;
  • Ксерокопие от  диплома за завършено образование;
  • Професионална автобиография;
  • Документ за общ трудов стаж и професионален опит;

Изисквания към кандидатите :

  • Образование средно;
  • Годност за работа на открито и продължително ходене с товар;
  • Предимство- познаване на населеното място;

 Документи за участие се приемат от 03.09.2018г.  до 10.09.2018г. / или до намиране на подходящ кандидат/ , в РУ ЮЦР на БП ЕАД гр. Пловдив, 4000 Пловдив, пл. „Централен“ № 1

За контакти:

 тел. 032/276-210- И. Атанасов, гл. специалист ПУЛТД, ;

 тел. 032/276-240- Н.Данчева, гл. специалист ЧРАД

Удобрения кандидат ще бъде уведомен лично.