Обява за подбор по документи за длъжността “Пощенски раздавач /пощальон доставъчна дейност/“ на 8 – часов работен ден ПС Бургас 1 клон – 6 бр.

03.09.2018

Регионално управление Югоизточен регион – Бургас

гр.Бургас, ул.”Цар Петър” № 2

Съгласно чл.12 от КТД и чл.6 от Система за подбор на персонал за заемане на длъжности в "Български пощи"- ЕАД,

на основание чл.67, ал.1, т.1 от КТ

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА

за провеждане на подбор по документи за длъжността

“Пощенски раздавач /пощальон доставъчна дейност/“

на 8 – часов работен ден

ПС Бургас 1 клон – 6 бр.

 

 

Необходими документи :

  • Заявление
  • Мотивационно писмо
  • Ксерокопие от  актуална диплома за завършено образование
  • Автобиография
  • Документ за компютърна грамотност

Изисквания към кандидатите :

  •  Образование – средно
  •  Компютърна грамотност

Документи за участие се приемат от 03.09.2018 г. до 10.09.2018 г. в Отдел ”Човешки ресурси” стая 414 ,  РУ ЮИР на „Български пощи” гр. Бургас, ул. „Цар Петър” 2 .

Лице за контакти: Ани Минкова – Гл.специалист „ЧР“ в РУ   

тел. 056 851 005 , 0879 010 704