Обява за подбор по документи за длъжността “Пощенски раздавач /пощальон доставъчна дейност/“ на 8 – часов работен ден ПС БУРГАС Ц – 3 бр.

03.09.2018

Регионално управление Югоизточен регион – Бургас

гр.Бургас, ул.”Цар Петър” № 2

Съгласно чл.12 от КТД и чл.6 от Система за подбор на персонал за заемане на длъжности в "Български пощи"- ЕАД,

на основание чл.67, ал.1, т.1 от КТ

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА

за провеждане на подбор по документи за длъжността

“Пощенски раздавач /пощальон доставъчна дейност/“

на 8 – часов работен ден ПС БУРГАС Ц – 3 бр.

 

Необходими документи :

  • Заявление
  • Мотивационно писмо
  • Ксерокопие от  диплома за завършено образование
  • Автобиография
  • Документ за компютърна грамотност

Изисквания към кандидатите :

  • Образование – средно
  • Компютърна грамотност

       

Документи за участие се приемат от 03.09.2018 г. до 10.09.2018 г.

в РУ ЮИР на Български пощи – гр. Бургас, ул. „Цар Петър” 2

Лице за контакти: А.Минкова – Гл.специалист „ЧР“ в РУ

тел. 056 851 005, GSM 0879 010 699