Обява за подбор по документи с провеждане на тест и интервю за длъжността „ОТГОВОРЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ (ОПС І-ва, ІІ-ра и ІІІ-та кат.)” В ОПС КЮСТЕНДИЛ

05.10.2018

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ “ЗАПАДЕН РЕГИОН”

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА

за подбор по документи с провеждане на тест и интервю

за длъжността

„ОТГОВОРЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ ( ОПС І-ва, ІІ-ра и ІІІ-та кат.)”

В ОПС КЮСТЕНДИЛ         

 
 Необходими документи:

 • Заявление;
 • Мотивационно писмо;
 • Професионална автобиография;
 • Ксерокопие от диплома за завършено образование;
 • Копие от трудова книжка.

 

Изисквания към кандидатите:

 • Образование – Висше - магистър
 • Специалност – Счетоводство и контрол
 • Стаж по специалността – 7 год.
 • Компютърна грамотност

 

Основни задължения:

 • Организира, ръководи, координира и отговаря за финансово икономическа и счетоводна дейност в областната пощенска станция;
 • Обобщава информация, осчетоводява и следи за правилното осчетоводяване в програмен продукт, участва в изготвяне на ДДС дневници и декларация;
 • Контролира правилното отчитане и осчетоводяване на разчети с Регионално управление за региона по направление.

Документи за участие се приемат до 12.10.2018 година в отдел “Човешки  ресурси” на ул. “Владайска” № 33, 1081 гр. София, тел. 02/ 9496 433.

За резултатите от подбора кандидатите ще бъдат уведомени.