ПРОЦЕДУРА за подбор по документи и провеждане на тест и интервю за длъжността „ОТГОВОРЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ ( ОПС І-ва, ІІ-ра и ІІІ-та кат.)” В ОПС ВРАЦА

23.07.2019

РЪКОВОДСТВОТО

на

 Регионално управление “Западен регион”

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА

 за подбор по документи и провеждане на тест и интервю за длъжността

„ОТГОВОРЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ ( ОПС І-ва, ІІ-ра и ІІІ-та кат.)”

В ОПС ВРАЦА

 Необходими документи:

 • Заявление
 • Професионална автобиография
 • Ксерокопие от диплома за завършено образование
 • Копие от трудова книжка

Изисквания към кандидатите:

 • Образование – Висше - магистър
 • Специалност – счетоводство, икономическа, финанси
 • Стаж по специалността – 7 год.
 • Компютърна грамотност

Основни задължения:

 • Организира, ръководи, координира и отговаря за финансово икономическа и счетоводна дейност в областната пощенска станция;
 • Обобщава информация, осчетоводява и следи за правилното осчетоводяване в програмен продукт, участва в изготвяне на ДДС дневници и декларация;
 • Контролира правилното отчитане и осчетоводяване на разчети с Регионално управление за региона по направление.

Документи за участие се приемат до 02.08.2019 година в отдел “Човешки  ресурси” на ул. “Владайска” № 33, 1081 гр. София, тел. 02/ 9496 433.

Одобрените по документи  кандидати ще бъдат уведомени допълнително за датата, на която ще се проведат теста и интервюто.