Вписване на промяната в състава на Съвета на директорите

27.05.2013

На 27.05.2013г. е вписана промяната в обстоятелствата в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с която е заличен като представител и член на Съвета на директорите - Деян Стоянов Дънешки и е вписан Людмил Стоянов Александров, като член на Съвета на директорите  и представител на „Български пощи” ЕАД.