Вписване на промяна в състава на Съвета на директорите

29.07.2013

Извършена е промяна в състава на Съвета на директорите на ''Български пощи'' ЕАД, с която са освободени Людмил Стоянов Александров и Румен Недялков Коцев като членове на Съвета на директорите и са избрани Пламен Киров Павлов и Цветана Илиева Костадинова за нови членове на Съвета на директорите, а за председател на Съвета на директорите е избран Никола Ангелов Шерлетов. Промяната в обстоятелствата е вписана в Търговския регистър на 05.08.2013 г.