Вписване на промяна в състава на Съвета на директорите

03.10.2013

Извършена е промяна в състава на Съвета на директорите на ''Български пощи'' ЕАД, с която е освободена Цветана Илиева Костадинова като член на Съвета на директорите и е избран Валентин Николчов Петков за нов член на Съвета на директорите,. Промяната в обстоятелствата е вписана в Търговския регистър на 14.10.2013 г.