Вписване на промяна в състава на Съвета на директорите

01.09.2014

Извършена е промяна в състава на Съвета на директорите на ''Български пощи'' ЕАД, с която е освободен Валентин Николчов Петков като член на Съвета на директорите и е избран Станислав Дочев Дочев за нов член на Съвета на директорите. С решение на Съвета на директорите на „Български пощи” ЕАД по т. 2 от Протокол №26/2014 г., за изпълнителен член на Съвета на директорите – главен изпълнителен директор,  е избран Станислав Дочев Дочев. Промяната в обстоятелствата е вписана в Търговския регистър на 29.08.2014 г.