Последно публикувани съобщения

14.02.2018Протокол 1 от работата на Комисията, обществена поръчка {9072504}: „Доставка на тонизиращи напитки (кафе и захар) за работещите нощни смени и затоплящи напитки (чай и захар) за работещите на открито при среднодневни температури под +10О С и ...”
13.02.2018Протокол 1 от работата на Комисията, обществена поръчка {9071227}: „Доставка на машини за броене на парични средства за нуждите на „Български пощи“ ЕАД“
13.02.2018Протоколи 2, 3 и 4, Доклад от работата на Комисията, Решение за избор на изпълнител, обществена поръчка {00276-2017-0028}: „Избор на обслужващи банки на „Български пощи“ЕАД по четири обособени позиции“
09.02.2018Съобщение за отваряне на ценови оферти, обществена поръчка {00276-2017-0026}: „Доставка на пластмасови пломби за технологичните нуждите на структурните звена на „Български пощи“ ЕАД“
09.02.2018Съобщение за отваряне на ценови оферти, обществена поръчка {00276-2017-0029}: „Разработване на интегрирана куриерска информационна система на СП„ИМС/Булпост“ на „Български пощи“ ЕАД“

Обществени поръчки

Номер в АОП/вътр. номерЗаглавиеДата на стартиранеСтатус
00276-2018-0002Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет {00276-2018-0002}: „Доставка на брандирани специализирани опаковки за куриерски услуги „EMS/BULPOST” за нуждите на „Български пощи” ЕАД”07.02.2018Отворена
9072504Обява за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, с предмет {9072504}: „Доставка на тонизиращи напитки (кафе и захар) за работещите нощни смени и затоплящи напитки (чай и захар) за работещите на открито при среднодневни температури под +10О С и в неотопляеми помещения”26.01.2018Отворена
00276-2018-0001Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, с предмет {00276-2018-0001}: „Доставка на материали за ежедневна поддръжка на сградния фонд на „БП” ЕАД по дванадесет обособени позиции” 16.01.2018Отворена