Последно публикувани съобщения

18.02.2019Сключен договор №50 за изпълнение, обществена поръчка с предмет {00276-2017-0031}: „Предоставяне на комуникационна свързаност за нуждите на „Български пощи” ЕАД”
18.02.2019Сключен договор №259 за изпълнение, обществена поръчка с предмет {00276-2018-0013}: “Предоставяне на услуги по охрана на имущество и транспортиране на ценни пратки и пощенски товари на „Български пощи“ ЕАД“
15.02.2019Сключен договор №51 за изпълнение, обществена поръчка с предмет {9083355}: „Доставка и монтаж на климатици за обекти на „Български пощи“ ЕАД“
13.02.2019Възлагане на обществена поръчка, с предмет {00276-2019-0002}: „Доставка на формуляри за нуждите на БП ЕАД” с две обособени позиции“: Обособ. поз. №1: „Известие за доставяне с лепящ гръб”, обособ. поз. №2: „Адресен етикет с баркод номер за куриерски услуги
12.02.2019Сключен договор №42 за изпълнение, обществена поръчка с предмет {00276-2018-0017}: „Доставка на високочувствителна ролна термохартия за производство на термохартиени ролки за производствените нужди на СП „Българска филателия и нумизматика“ към БП ЕАД”

Обществени поръчки

Номер в АОП/вътр. номерЗаглавиеДата на стартиранеСтатус
00276-2019-0002Процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет {00276-2019-0002}: „Доставка на формуляри за нуждите на „Български пощи” ЕАД” с две обособени позиции“: Обособена позиция № 1: „Известие за доставяне с лепящ гръб”, обособена позиция № 2: „Адресен етикет с баркод номер за куриерски услуги”13.02.2019Отворена
00276-2019-0001Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет {00276-2019-0001}: „Предоставяне на право за ползване на софтуерни продукти на Майкрософт и услуги от производителя“17.01.2019Отворена
9084668Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, с предмет {9084668}: „Измерване на импеданса на контура „фаза-защитен проводник“ и съпротивление на заземителни и мълниезащитни уредби в „Български пощи” ЕАД по шест обособени позиции“07.01.2019Отворена