Сключен договор за изпълнение № 40 по Рамково споразумение № 29/30.01.2013 година:

„Доставка на канцеларски материали, хартии и консумативи за печатащи и копирни устройства за нуждите на „Български пощи” ЕАД, с три обособени позиции:

Позиция 2 –  &