Сключени договори за изпълнение на обществена поръчка:

Измерване на импеданса на контур фаза-защитен проводник и съпротивление на мълниезащитни и заземителни инсталации в „Български пощи” ЕАД по шест обособени позиции

Договор 43/09.02.2015 г.

  • Изплащане на пенсии
  • Често задавани въпроси
  • Полезни връзки
  • Жалби и рекламации
  • Почивни бази
  • Ел. документи
  • Търсене