Входящите международни парични преводи са приети в друга страна и се получават за изплащане в Република България.

Размерът на сумата и начинът на изплащане на входящите международни парични преводи е в зависимост от договореността между страната подател и Република България. 
Изплащането на входящите международни парични преводи се извършва:

 • В български лева - на гише в пощенската станция
 • Във валута - в търговска банка - по открита сметка на получателя
 • Сумите по входящите международните парични преводи се конвертират по фиксиран курс: 1 EUR – 1,952 лв.

Входящите международни парични преводи, според изискванията на подателя, могат да бъдат с допълнителни услуги:

 • "Известие за изплащане"
 • "До поискване"

С услугата „Входящи международни парични преводи” чрез „Български пощи” ЕАД Вие можете да получите сигурно и лесно парични суми от свои близки и приятели в рамките на 24 до 48 часа от над 140 страни и повече от 180 000 точки в Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия. Посетете най-близкия и удобен за Вас офис на “Български пощи” ЕАД и получете вашите парични  преводи от чужбина, подадени в офисите на компаниите-партньори  и през системите  CONTACTRIA, SMALL WORLD FS или PAYDEK.

Възползвайте се веднага от  многобройните услуги, предлагани  в пощенския офис, като спестите от Вашето време и платите своите битови сметки, данъци, закупите винетки и други.

С "Входящи международни парични преводи" чрез „Български пощи” ЕАД вие получавате:

 • Сигурност и качество на услугата;
 • Практичност, защото:  не се нуждаете от банкова сметка, получавате парите в брой в национална валута, не заплащате такси при получаване на сумите; изпратените Ви средства можете да получите в удобен за Вас пощенски офис;
 • Удобство за изпращача: във всеки офис на нашите партньори в чужбина, чиято глобална мрежа включва над 180 000 точки на пет континента, могат да бъдат изпратени парични преводи.

За да получите паричен превод от чужбина чрез "Български пощи" ЕАД е необходимо:

 • Да представите своя документ за самоличност, както и да съобщите на служителя от коя държава е паричният превод,  кой го изпраща и какъв е размерът на очакваната от Вас сума;
 • За паричен превод през системите CONTACT, RIA или PAYDEK е необходимо да представите и референтен  номер на паричния превод;
 • Да попълните предоставения Ви от пощенския служител документ и да получите паричната сума.

Необходимата Ви информация за компаниите-партньори на "Български пощи" ЕАД в изпращащата страна и за системите CONTACTRIAPAYDEK или SMALL WORLD FS, както и за максималния размер на входящите международни парични преводи, можете да получите тук.