В рамките на само 10 минути можете да получите или изпратите пари навсякъде по света. Експресните международни парични преводи са услуга, която се предлага в пощенските станции на Български пощи. Тя предлага входящи и изходящи парични преводи на стойност до  9999 лв./5000 евро/5500 долара с цял свят чрез MoneyGram.

Какво е необходимо да направите, ЗА ДА ИЗПРАТИТЕ:

  1. Изберете най-близката пощенска станция от приложения списък, в която да извършите паричния превод. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НОСЕТЕ ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ СЪС СЕБЕ СИ!
  2. Попълнете опростения формуляр “Изпращане” и го предайте на пощенския служител заедно с парите, които искате да изпратите, както и таксата за паричния превод. Може да включите във формуляра и безплатно съобщение до 40 символа.
  3. Получавате идентификационен номер (референтен номер) на превода.
  4. Свържете се с лицето, на което изпращате превода, за да му съобщите получения идентификационен номер. Само след 10 минути парите могат да бъдат получени.

Какво е необходимо да направите, ЗА ДА ПОЛУЧИТЕ:

  1. Поискайте от лицето, което изпраща парите, да Ви съобщи идентификационния номер – той е задължителен за получаване на парите.
  2. Изберете най-близката до Вас пощенска станция от приложения списък.
  3. Там попълнете формуляра "Получаване" с получения от подателя идентификационен номер (референтен номер) на паричния превод. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НОСЕТЕ ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ СЪС СЕБЕ СИ!
  4. Покажете документа си за самоличност. Това е достатъчно, за да получите парите си.

Сумата се конвертира и изпраща в евро по обменен курс, определен от MoneyGram. Входящата сума е в евро, долари или лева и получаването й чрез Български пощи става по обменен курс, определен от MoneyGram.

При изпращане към исканата сума трябва да добавите и таксата, дължима за превода. В допълнение към услугата за съответната транзакция може да бъде приложен и обменен курс, определен от MoneyGram или посредника. Цените подлежат на изменение.

Изпълнението на услугата е в зависимост от наличността и работното време на получаващите превода посредници на MoneyGram, както и от местните нормативни изисквания.

Общи условия (pdf)