Фиксирани смени на морски почивни бази  – сезон 2019 г. / 2020 г.

  ПОЧИВНА БАЗА

  ВРЕМЕТРАЕНЕ НА СМЯНА (ОТ-ДО) 

   

              Константин и Елена

   

              Черноморец

   

              Приморско

   

              Ахтопол (сграда и бунгала)

   

  1-ва смяна           01.06.2019 г.    -     10.06.2019 г.  вкл.

  2-ра смяна           12.06.2019 г.    -     21.06.2019 г.  вкл.

  3-та смяна           23.06.2019 г.    -     02.07.2019 г.  вкл.

  4-та смяна           04.07.2019  г.   -     13.07.2019 г.  вкл.

  5-та смяна           15.07.2019 г.    -     24.07.2019 г. вкл.

  6-та смяна           26.07.2019 г.    -     04.08. 2019 г. вкл.

  7-ма смяна          06.08.2019 г     -     15.08.2019 г.  вкл.

  8-ма смяна          17.08.2019 г.    -     26.08.2019 г.  вкл.

  9-та смяна           28.08.2019 г.    -     06.09.2019 г.  вкл.

  10-та смяна         08.09.2019 г.    -     17.09.2019 г.  вкл.

  За почивни бази Елешница и Сандански  няма фиксирани смени и работят по заявка в сектор „Поддръжка на сградния фонд и почивни бази" към ЦУ на „Български пощи" ЕАД.

  1. Заявки за почивка на морските бази за всички смени да се изпращат до 01.06.2019 г. в ЦУ на „БП” ЕАД, сектор „Поддръжка на сградния фонд и почивни бази ".
  2. Резервациите се утвърждават от сектор „ПСФиПБ”.

  Заплащането се внася на 100% в касата на ЦУ „БП” ЕАД, с пощенски запис или по сметка,  като задължително се посочва името и смяната на почивната база.

  РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА НА БЪЛГАРСКИ ПОЩИ В ЦКБ

  ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД,
  клон Химимпорт

  IBAN-  BG67 CECB 9790 1042 9810 01
  BIC      CECBBGSF

  1. При непостъпило плащане до 5 работни дни, след получаване на потвърждение за резервация, същата се счита за невалидна.

  2. Осигурено е хранене в Елешница.

  Телефони за контакт:    02/949 33 46 / Тервел Шаламанов                

                                      02/949 33 90 / Щоно Забилев

  E-mail:    T.Shalamanov@bgpost.bg   

   

  Пълен списък на почивните бази на "Български пощи" ЕАД и цените в тях можете да намерите тук.

  Повече информация за всяка от почивните бази - виж.

  Молба за ползване на почивна база може да изтеглите тук.