Фиксирани смени на почивни бази  – сезон 2018 г./2019 г.

  ПОЧИВНА БАЗА

  ВРЕМЕТРАЕНЕ НА СМЯНА (ОТ-ДО) 

   

              Константин и Елена

   

              Черноморец

   

              Приморско

   

              Ахтопол (сграда и бунгала)

   

     1-ва смяна           01.06.2018 г.    -      10.06.2018 г. вкл.

     2-ра смяна           12.06.2018 г.    -      21.06.2018 г. вкл.

     3-та смяна           23.06.20 18 г.   -      02.07.2018 г. вкл.

     4-та смяна           04.07.2018 г.    -       13.07.2018 г. вкл.

     5-та смяна           15.07.2018 г.    -      24.07.2018 г. вкл.

     6-та смяна           26.07.2018 г.    -      04.08. 2018 г. вкл.

     7-ма смяна          06.08.2018 г     -       15.08.2018 г. вкл.

     8-ма смяна          17.08.2018 г.    -       26.08.2018 г. вкл.

     9-та смяна           28.08.2018 г.    -      06.09.2018 г. вкл.

     10-та смяна         08.09.2018 г.    -      17.09.2018 г. вкл. 

  За почивни бази Елешница и Сандански  няма фиксирани смени и работят по заявка в сектор „Поддръжка на сградния фонд и почивни бази" към ЦУ на „Български пощи" ЕАД.

   

  1. Заявки за почивка на морските бази за всички смени да
   се изпращат до 15.06.2018 г. в ЦУ на „БП” ЕАД, сектор „Поддръжка на сградния фонд и почивни бази ".
  2. Резервациите се утвърждават от сектор „ПСФиПБ”.

  Заплащането се внася на 100% в касата на ЦУ „БП” ЕАД, с пощенски запис или по сметка,  като задължително се посочва името и смяната на почивната база.

  РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА НА БЪЛГАРСКИ ПОЩИ В ЦКБ

  ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД,
  клон Химимпорт

  IBAN- BG67 CECB 9790 1042 9810 01
  BIC CECBBGSF

  1. При непостъпило плащане до 5 работни дни, след получаване на потвърждение за резервация, същата се счита за невалидна.
  2. Осигурено е хранене в Елешница и Св.Св. Константин и Елена.

  Телефони за контакт: 02/949 33 46 / Тервел Шаламанов                

                                      02/949 33 90 

  E-mail:    T.Shalamanov@bgpost.bg   

   

  Пълен списък на почивните бази на "Български пощи" ЕАД и цените в тях можете да намерите тук.

  Повече информация за всяка от почивните бази - виж.

  Молба за ползване на почивна база може да изтеглите тук.