БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ПРИЕМА ИЗХОДЯЩИ МЕЖДУНАРОДНИ ПРЕПОРЪЧАНИ И НЕПРЕПОРЪЧАНИ ПРАТКИ И КОЛЕТИ ЗА ПОЧТИ ВСИЧКИ ДЪРЖАВИ И ТЕРИТОРИИ

 „Български пощи“ ЕАД напомня на своите клиенти, че приема изходящи международни препоръчани и непрепоръчани пратки /кореспондентски пратки, малки пакети, печатни произведения и пратки за незрящи и слабовиждащи лица/ и колети за почти всички държави и територии.

Поради отменени полети на авиокомпаниите и действащи мерки за ограничаване разпространението на Covid-19 все още не се приемат пратки за малка част държави и територии.

Не се приемат пратки за някои държави и територии, в които се извършват военни действия.

Украински пощи съобщават, че правят всичко възможно за да изпълняват услугите и продължават да приемат и изпращат международна поща. Към момента се обслужва по-голямата част от страната. В зависимост от ситуацията в конкретните дни различни пощенски станции не работят. Това води до сериозни забавяния в експедирането и доставката на пратките.

Държавите и териториите, за които  не се приемат препоръчани и непрепоръчани пратки /кореспондентски пратки, малки пакети, печатни произведения и пратки за незрящи и слабовиждащи лица/ и колети са посочени в таблицата по-долу.

Информация за държавите, за които се приемат куриерски EMS пратки е публикувана на сайта на EMS/Булпост - https://emsbulpost.bg/ .

Поради мерки във връзка с COVID19 - колетите, препоръчаните и EMS пратки може да се доставят извън установените стандарти и срокове, съгласно разпоредбите в страната на местоназначение. Мерките водят до невъзможност за изпълнение на параметрите на услугите и стандартите за качество.

Към 15.4.2022 г. не се приемат изходящи международни препоръчани и непрепоръчани пратки /кореспондентски пратки, малки пакети, печатни произведения и пратки за незрящи и слабовиждащи лица/ и колети за:

 

Афганистан

Беларус

Британски Индоокеански територии

Бруней Даруссалам

Гренада

Екваториална Гвинея

Йемен

Източен Тимор

Корея /Северна/

Куба

Лесото

Никарагуа

Перу

Русия

Свазиланд

Сирия

Сомалия

Таджикистан

Тринидад и Тобаго

Южен Судан

Южна Джорджия и Южни Сандвичеви острови

 

Информацията ще се актуализира своевременно при всяка промяна.

        

 Послание на PostEurop

Ключовата роля на европейските пощенски оператори по време на пандемията от коронавирус

 

Настоящата пандемия от коронавирус доведе до големи смущения в нашето ежедневие и европейската икономика за неопределен период от време. Европейските пощенски оператори разбират глобалните предизвикателства, породени от пандемията и са засегнати от съществуващите мерки за овладяване на вируса. Здравето и благополучието на пощенските работници, техните семейства, клиенти и цялото общество остават приоритет. В същото време гражданите продължават да разчитат на пощенските оператори за доставки. Пощенските оператори са поели ангажимент да изпълняват своите задължения за предоставяне на универсалната услуга и да осигуряват възможно качество на услугата по всяко време. Следователно, индустрията призовава властите да помогнат на пощенските оператори да поддържат тази критична инфраструктура за всички граждани и да гарантират свободата на транзит за транспортиране на всички пощенски пратки в цяла Европа.

 

Членовете на PostEurop са съществен фактор за европейската икономика. В тези смутни времена те са физическата връзка между различни региони, потребители и производители, институции и граждани. Настоящата пандемия от коронавирус доведе до безпрецедентни събития за неопределен период от време. Тъй като много държави преминават в частична или пълна карантина, се прилагат ограничения за преминаване на граници или границите се затварят в рамките на глобални усилия за ограничаване на пандемията. В резултат на това прекъсванията на транспорта водят до забавяне на пощенските доставки в и извън ЕС. Въпреки това пощенските оператори непрекъснато приспособяват своята дейност, за да гарантират непрекъснатост на услугите си.

 

Здраве и благополучие

 

Като най-големи работодатели в повечето европейски страни, здравето и благополучието на до два милиона служители, техните семейства, клиенти и обществото като цяло са от изключително значение. Гражданите, включително най-уязвимите и тези, живеещи в отдалечени места, продължават да разчитат на пощенските доставки, за да бъдат информирани и физически свързани по време на ограниченията. Пощенските картички и писма предлагат утеха в тези трудни времена.

 

Ангажимент за предоставяне на универсалната услуга

 

Европейските пощенски оператори са поели ангажимент да изпълняват задължението си за предоставяне на универсалната услуга и да осигуряват възможно най-високото качество на услугата в тези предизвикателни времена. Пощенските оператори ще управляват и приспособяват най-голямата мрежа от пощенски станции и мрежа за събиране, сортиране, транспорт и доставка в Европа, за да удовлетворят потребностите на физически лица, компании и на всички потребители на пощенски услуги. Така ние сме критична инфраструктура за европейските държави.

 

Свобода на транзит на пощенските пратки

 

Пощенските оператори формират глобална мрежа. Тя е част от рамката на Всемирния пощенски съюз (специализирана агенция на ООН) и ние разчитаме на безпроблемната взаимосвързаност между страните, както в Европа, така и в целия свят. Въпреки че разбираме необходимостта от борба с пандемията, обръщаме вниманието на лицата, които вземат решения, да подкрепят пощенските оператори с всички възможни средства. Това включва по-специално необходимостта да се гарантира свободата на транзит на пощенските пратки (писмовни пратки, електронна търговия, колети, експресни пратки) за всички видове транспорт.„Кризисните ситуации често разкриват истинския характер на обществото. Това важи и за пощенската индустрия. Гражданите, включително нашите служители и техните семейства, разчитат на широката и ефективна пощенска мрежа за изпращане и получаване на пратки. Това им дава спокойствие и им дава възможност да продължат живота си в рамките на глобалните усилия за борба с невидим враг. Затова повече от всякога призоваваме ЕС, международните организации и националните органи да си сътрудничат с пощенските оператори, за да ни помогнат, така че в замяна ние да помогнем на гражданите и да подкрепим икономиката.“, заяви Jean-Paul Forceville, председател на PostEurop.

 

PostEurop представлява 52 пощенски оператора в 49 държави и територии в Европа и обработва 60 милиарда пратки всяка година. В индустрията работят 2 милиона души, управляват се 258 милиона точки за доставка и се формира 1% от БВП.

 

ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД

 

Уважаеми колеги,

От името на ръководството и лично от мое име Ви благодаря за това, че в условията на кризисна епидемиологична ситуация в България, Вие пощенските служители, сте на работните си места и отговорно изпълнявате служебните си задължения!

В този момент на изпитание за страната, обществото особено много разчита на нас да изпълняваме и социалните функции, които са характерни за дружеството. Изплащането на пенсии и социални добавки са жизнено важни за оцеляването на нашите майки и бащи и социално слаби хора. В определени населени места пощенските станции са единствените места за инкасиране на сметки. Хората разчитат на нас!

Ръководството високо оценява Вашия труд, динамично следи ситуацията и съвместно със синдикатите полага всички усилия да осигурява стабилност в системата.

Създаденият оперативен кризисен щаб в “Български пощи“ ЕАД, който организира и координира действията и мерките в дружеството за ограничаване на разпространението на COVID-19 и за опазване здравето на служителите и клиентите, предприема възможните в тази ситуация действия, в зависимост от конкретната епидемиологична обстановка.

Ръководствата на дружеството по места осъществяват взаимодействие с органите на местната власт и администрация, с регионалните здравни инспекции и други институции, ангажирани с преодоляването на разпространението на COVID-19.

Благодаря Ви още веднъж и пожелавам здраве на Вас и близките Ви хора и сили заедно  и отговорно да се справяме с нашите задължения към обществото!

 

 

ДЕЯН ДЪНЕШКИ

ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

 

 


 СЪЗДАДЕН Е ОПЕРАТИВЕН КРИЗИСЕН ЩАБ  В “БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19


Считано от 16.03.2020 година, В “Български пощи“ ЕАД е създаден оперативен кризисен щаб, който организира и координира действията и мерките в дружеството за ограничаване на разпространението на COVID-19 и за опазване здравето на служителите и клиентите.
Директорите на регионалните управления и специализираните поделения също имат отговорност да сформират със заповед кризисни щабове по места с конкретни функции и действия, които да предприемат, в зависимост от конкретната епидемиологична обстановка.
Те имат инструкции да осъществяват взаимодействие с органите на местната власт и администрация, с регионалните здравни инспекции и други институции, ангажирани с преодоляването на разпространението на COVID-19.
Регионалните директори е необходимо да създадат организация, съвместно с органите на реда за подпомагане обслужването на клиентите в пощенските станции по отношение на реда и начина на предоставянето на услугите. Мерките включват:
•    допускане на ограничен брой клиенти, в зависимост от големината на станциите;
•    минимизиране на чакащите клиенти в района на пощенските станции;
•    подпомагане на болни и възрастни хора за по-безпроблемно обслужване;
•    предотвратяване на опитите за нарушение на общественият ред.

 

ДА ПОДКРЕПИМ БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИЦИ, РАБОТЕЩИ В УСЛОВИЯ НА COVID – 19