Актуална информация за работещите услуги на Български пощи на 27 юни 2022 година

  • От 27 юни 2022 г. е възобновено изпращането на куриерски EMS пратки за чужбина. Повече информация можете да намерите тук.
  • Възстановено е електронното изплащането на пенсиите. Изплащането на пенсиите за м.юни 2022 г. може да се извършва  не само в пощенската станиция, обслужваща регистрирания в НОИ адрес, а и в друга желана от пенсионера пощенска станция по установения ред.
  • Възобновено е:
   Изплащането на неизплатените експресни вътрешни парични преводи, приети след 21 март 2022 г.;
   Изплащането на неизплатените обикновени вътрешни парични преводи;
   Приемането и изплащането на международни парични преводи. Повече информация можете да намерите тук.
   Списък на пощенските станции, където могат да се приемат и изплащат вътрешни и международни парични преводи можете да намерите тук.
   Клиентите ще бъдат уведомени на официалната страница на Български пощи кога ще започне изплащането на неизплатените експресни вътрешни парични преводи, приети преди 21 март 2022 г.
  • От 30 май 2022 г. е възобновено заплащането на сметки към Виваком и презареждане на предплатени карти към оператора.Списък на пощенските станции, в които могат да се извършват услугите, можете да намерите тук.
  • От 25 май 2022 г. е възобновено приемането на суми за местни данъци и такси. Повече информация относно услугата можете да намерите тук . Списък на пощенските станции, където може да се извърши плащане на местни данъци и такси, можете да намерите тук .
   От 24 май 2022 г. е възобновена продажбата на винетни стикери. Списък на пощенските станции, където могат да се закупят винетки, можете да намерите тук
  • От 20 май 2022 г. е възобновена доставката на пратки, преминали митническа обработка. Списък на пощенските станции, където могат да се доставят пратки, за които се дължат вземания, можете да намерите тук.
  • От 19 май 2022 г. е възобновено приемането и изплащането на вътрешните парични преводи - обикновени и експресни. Списък на пощенските станции, където могат да се приемат и изплащат парични преводи можете да намерите тук. Изплащането на неизплатените преводи, приети преди 16 април 2022 г. ще започне на 6 юни 2022 г. Напомняме на клиентите, че експресните парични преводи могат да бъдат изплатени във всяка пощенска станция от приложения списък, а обикновените - само в пощенската станция, за която преводът е адресиран.
  • От 17 май 2022 г. се възобновява приемането на всички видове пратки за САЩ, с изключение на куриерски (EMS) пратки.
  • От 12.05.2022 г. се възстановява работата със софтуерното приложение за приемане на вътрешни и международни пощенски пратки и колети. Заплащането на услугите за приемане на пощенски пратки може да се извършва на място в пощенските станции. Списък на пощенските станции за които е възобновена работата със софтуерното приложение може да намерите тук.
  • От 09 до 20 май 2022 г. е осигурено изплащането на пенсии в пощенските станции по ведомост. През месец май това ще е възможно по постоянен адрес на пенсионера, регистриран в НОИ.
  • От 05 май се приема и се доставя услугата Телепоща.
  • От 05 май се възобновява приемането на всички видове международни пратки, с изключение на пратки за САЩ и куриерски международни пратки (EMS). Информация и за останалите страни, за които не се приемат всички видове пратки можете да намерите тук.
  • От 29 април 2022 г. се доставят международни входящи в България пратки и колети, за които не се дължат вземания.
  • Инкасиране на сметки:
   • От 29 април 2022 г. се приемат плащания на сметки за битови потребители към ЕНЕРГО ПРО – Тук може да видите актуален списък на пощенските станции, осъществяващи услугата към този момент;
   • От 05 май 2022 г. се приемат плащания на сметки към EVN –  Поетапно се възстановяват плащанията за битови потребители към EVN. Тук може да видите актуален списък на пощенските станции, осъществяващи услугата към този момент;
   • От 05 май 2022 г. е възстановено плащането на сметки за ВиК във всички пощенските станции в страната за Варна, Добрич, Стара Загора, Перник и Пловдив;
   • Могат да се плащат задължения към БУЛСАТКОМ и два от местните кабелни оператори в Стара Загора;
   • От 05 май 2022 г. се приемат плащания на сметки към ЧЕЗ.
  • От 20 април 2022 г. се приемат препоръчани и непрепоръчани вътрешни и куриерски пратки от корпоративни и частни клиенти с цени, заплатени по банков път.
  • От 20 април 2022 г. се доставят вътрешни пратки без наложен платеж.
  • От 20 април 2022 г. се изпращат данъчни декларации, като цените се заплащат по банков път.

   

  За допълнителна информация:
  Тел.: * 7678; 02/ 949 32 80
  Email: [email protected]