2009 г.

Номер в АОП/вътр. номерЗаглавиеДата на стартиранеСтатус
Доставка на полиетиленови пликове и опаковки за нуждите на териториалните поделения на “Български пощи” ЕАД17.12.2009Затворена
Сервизни услуги на автомобили10.12.2009Затворена
Сервизни услуги и други външни услуги за автомобили, собственост на „Български пощи” ЕАД09.12.2009Затворена
Абонаментно техническо обслужване на клеймовъчни машини12.11.2009Затворена
Абонаментно техническо обслужване на климатични инсталации11.11.2009Затворена
Изпълнение на енергийно-ефективни мероприятия в сгради, собственост на "Български пощи" ЕАД22.10.2009Затворена
Доставка на пластмасови пломби за нуждите на териториалните и специализирани поделения на "Български пощи" ЕАД20.10.2009Затворена
Сервизни услуги за автомобили19.10.2009Затворена
Отпечатване на формуляри (извън номенклатурата на “БП” ЕАД) и други образци01.09.2009Затворена
Абонаментно обслужване на климатични инсталации18.08.2009Затворена
Доставка на форматирана хартия и картон за нуждите на печатната база на СП "Българска филателия и нумизматика"17.08.2009Затворена
Сервизни услуги за автомобили, собственост на „Български пощи” ЕАД12.08.2009Затворена
Застраховане на имуществените и неимуществени интереси на "Български пощи" ЕАД за 2010 г.30.07.2009Затворена
Сервизни услуги за автомобили, собственост на „Български пощи” ЕАД29.07.2009Затворена
Други външни услуги за автомобили, собственост на „Български пощи” ЕАД29.07.2009Затворена
Обслужване на работниците и служителите на “Български пощи” ЕАД от Служба по трудова медицина17.07.2009Затворена
Доброволно здравно осигуряване на работниците и служителите от "Български пощи" ЕАД02.07.2009Затворена
Проектиране на производствени сгради, собственост на "Български пощи" ЕАД11.06.2009Затворена
Доставка на СТР (computer to plate) за нуждите на СП "Българска филателия и нумизматика"09.06.2009Затворена
Доставка на нови автомобили за обновяване и модернизация на автопарка на "Български пощи" ЕАД22.05.2009Затворена
Съобщение за предварително обявление от възложител по чл. 7 т. 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за планираните обществени поръчки на "Български пощи" ЕАД по Бюджет за 2009 година, на основание чл. 23 ал. 1 и ал. 4 от ЗОП.12.03.2009Затворена
Доставка на автоконсумативи за автомобили, собственост на "Български пощи" ЕАД24.02.2009Затворена
Доставка на резервни части за автомобили, собственост на "Български пощи" ЕАД24.02.2009Затворена

Търсене