2010 г.

Номер в АОП/вътр. номерЗаглавиеДата на стартиранеСтатус
Разяснения по документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: „Извършване на независим финансов одит в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане за 2010 г. и 2011 г. на „Български пощи” ЕАД30.12.2010Затворена
Обявление относно откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с обект: „Извършване на независим финансов одит в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане за 2010 г. и 2011 г. на „Български пощи” ЕАД17.12.2010Затворена
Разяснение по документация за обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: „Право на ползване върху софтуерни продукти Microsoft Enterprise Subscription Agreement (EAS)”16.12.2010Затворена
Уведомление за отваряне и оповестяване на ценови оферти относно избор на фирма за обслужване на социалните разходи и разходите за храна по Наредба 11, чрез ваучери за служителите на “Български пощи” ЕАД25.11.2010Затворена
Обявление относно откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: „ Право на ползване върху софтуерни продукти Microsoft Enterprise Subscription Agreement (EAS)”.12.11.2010Затворена
Уведомление за отваряне и оповестяване на ценовите оферти на участниците в малка обществена поръчка чрез открит конкурс с обект: “Доставка на радиатори за нуждите на пощенските станции на „Български пощи” ЕАД”01.11.2010Затворена
Обявление относно откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: „Предоставяне на услуга за контрол на автомобилния парк на “Български пощи” ЕАД”.14.10.2010Затворена
Обявление относно откриване на процедура за възлагане на малка обществена поръчка чрез открит конкурс с обект: “Доставка на радиатори за нуждите на пощенските станции на „Български пощи” ЕАД”08.10.2010Затворена
Обявление за откриване на процедура за възлагане на малка обществена поръчка чрез открит конкурс с обект: „Инженеринг за реконструкция на РСЦ Стара Загора”27.09.2010Затворена
Други външни услуги за автомобили, собственост на „Български пощи” ЕАД15.09.2010Затворена
Обявление за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: „Избор на фирма за обслужване на социалните разходи и разходите за храна по Наредба 11, чрез ваучери за служителите на „Български пощи” ЕАД”11.08.2010Затворена
Уведомление относно отваряне и оповестяване на ценовите оферти на открита процедура за сключване на рамково споразумение с потенциални изпълнители за възлагане на обществени поръчки с обект: „Доставка на консумативи за компютърна техника за нуждите на тер10.08.2010Затворена
Разяснение по документацията за участие в обявена открита процедура за сключване на рамково споразумение с потенциални изпълнители на обществени поръчки с обект: "Доставка на консумативи за компютърна техника за нуждите на териториални поделения на "Бълга30.07.2010Затворена
Уведомление за отваряне и оповестяване на ценовите оферти на малка обществена поръчка чрез открит конкурс с обект: “Доставка на хигиенни материали за нуждите на “Български пощи” ЕАД29.07.2010Затворена
Уведомление и решение за удължаване на срока за получаване на оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: „Доставка на чували за технологичните нужди на поделенията на „Български пощи” ЕАД19.07.2010Затворена
Уведомление за отварянето на подадените оферти за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: "Извънгаранционно сервизно обслужване и ремонт на касови апарати, въведени в експлоатация в системата на „Български пощи” ЕАД”14.07.2010Затворена
„Доставка на хигиенни материали за нуждите на „Български пощи” ЕАД”30.06.2010Затворена
„Доставка на консумативи за компютърна техника за нуждите на териториалните поделения на “Български пощи” ЕАД”23.06.2010Затворена
„Доставка на чували за технологичните нужди на поделенията на „Български пощи” ЕАД”22.06.2010Затворена
"Извънгаранционно сервизно обслужване и ремонт на касови апарати, въведени в експлоатация в системата на „Български пощи” ЕАД”22.06.2010Затворена
„Доставка на канцеларски материали, формуляри, копирни хартии и картони, безконечни принтерни хартии и самозалепващи се етикети за технологичните нужди на териториалните и специализираните поделения на „Български пощи” ЕАД”12.05.2010Затворена
„Доставка на канцеларски материали, формуляри, копирни хартии и картони, безконечни принтерни хартии и самозалепващи се етикети за технологичните нужди на териториалните и специализираните поделения на „Български пощи” ЕАД”12.05.2010Затворена
„Доставка на консумативи за компютърна техника за нуждите на териториални поделения на “Български пощи” ЕАД”18.02.2010Затворена
Други външни услуги за автомобили04.02.2010Затворена
Сервизни услуги за автомобили04.02.2010Затворена
Абонаментно обслужване на таксувачни и клеймовачни машини06.01.2010Затворена

Търсене