2011 г.

Номер в АОП/вътр. номерЗаглавиеДата на стартиранеСтатус
Уведомление за отваряне на ценовите оферти на участниците в открита процедура за възлагане на малка обществена поръчка с обект: „Доставка на специализирани полиетиленови пликове за нуждите на БП ЕАД "16.12.2011Затворена
Разяснения по документацията за участие в обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, имплементация и гаранционна поддръжка на решение за виртуализация на ИТ инфраструктурата в „Български пощи” ЕАД”13.12.2011Затворена
Обявление относно откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: „Доставка, имплементация и гаранционна поддръжка на решение за виртуализация на ИТ инфраструктурата в „Български пощи” ЕАД”05.12.2011Затворена
Обявление относно откриване на процедура за възлагане на малка обществена поръчка с обект: „“Доставка на форматирана хартия и картон за нуждите на СП "БФН"”16.11.2011Затворена
Обявление относно откриване на процедура за възлагане на малка обществена поръчка с обект: „Доставка на специализирани полиетиленови пликове и опаковки за нуждите на "Български пощи" ЕАД”11.11.2011Затворена
Разяснение по документацията в обявена открита процедура за участие в малка обществена поръчка "Инженеринг за реконструкция на РСЦ Варна"13.10.2011Затворена
Уведомление за отварянето и оповестяването на ценовите предложения в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: “Доставка на пластмасови пломби за технологичните нужди на поделенията на "Български пощи" ЕАД”12.10.2011Затворена
Обявление относно откриване на процедура за възлагане на малка обществена поръчка чрез открит конкурс с предмет: “Инженеринг за реконструкция на РСЦ Варна”29.09.2011Затворена
Обявление относно откриване на процедура за възлагане на малка обществена поръчка с обект: „Доставка на пластмасови пломби за технологичните нужди на поделенията на "Български пощи" ЕАД”08.09.2011Затворена
Уведомление за отваряне на ценовите оферти на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: „Избор и внедряване на система за автоматизиран контрол на събиранията на обществените пощенски кутии”26.08.2011Затворена
Уведомление за отваряне на ценовите оферти на участниците в открита процедура за възлагане на малка обществена поръчка с обект: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на два броя сухи трансформатори по 1000 KVA в БРСЦ"26.08.2011Затворена
Обявление относно удължаване срока за получаване на оферти за участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с обект: „Доставка на материали за ежедневна поддръжка на сградния фонд на „БП” ЕАД”15.08.2011Затворена
Уведомление за отваряне на офертите на участниците в открита процедура за възлагане на малка обществена поръчка с обект: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на два броя сухи трансформатори по 1000 KVA в БРСЦ”10.08.2011Затворена
Обявление относно откриване на процедура за възлагане на малка обществена поръчка с обект: „Доставка на материали за ежедневна поддръжка на сградния фонд на БП ЕАД”21.07.2011Затворена
Обявление относно откриване на процедура за възлагане на малка обществена поръчка с обект: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на два броя сухи трансформатори по 1000 KVA в БРСЦ”21.07.2011Затворена
Обявление относно откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: „Избор и внедряване на система за автоматизиран контрол на събиранията на обществените пощенски кутии” 14.07.2011Затворена
Уведомление за отваряне на ценовите оферти на участниците в открита процедура за възлагане на малка обществена поръчка с обект: „Аварийни и ежедневни строително-ремонтни работи в сгради, собственост на БП ЕАД "07.07.2011Затворена
Разяснения по документацията за участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Аварийни и ежедневни строително-ремонтни работи в сгради собственост на БП ЕАД с три обособени позиции, всяка на стойност до 100 000 лв."14.06.2011Затворена
Уведомление за отваряне на ценовите оферти на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: „Избор на фирма за обслужване на социалните разходи и разходите за храна по Наредба 11, чрез ваучери за служителите на БП ЕАД"02.06.2011Затворена
Уведомление за отваряне на ценовите оферти на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: „Предоставяне на услуга за интегрирана система за автоматизиране на услугите на гише”02.06.2011Затворена
Обявление за откриване на обществена поръчка с предмет: „Аварийни и ежедневни строително-ремонтни работи в сгради собственост на „Български пощи” ЕАД с три обособени позиции”31.05.2011Затворена
Уведомление относно отваряне и оповестяване на ценовите оферти на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: „Предоставяне на услуга за контрол на автомобилния парк на „Български Пощи” ЕАД”18.05.2011Затворена
Разяснение по документацията за участие в обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Застраховане на имуществените и неимуществените интереси на "Български пощи" ЕАД02.05.2011Затворена
Уведомление за отваряне на ценовите оферти на участниците в откритата процедура за сключване на рамково споразумение с потенциални изпълнители за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали, хартии и консумативи за печата19.04.2011Затворена
Уведомление относно отваряне и оповестяване на ценова оферта за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: „Закупуване и внедряване на интегрирано решение за оперативните нужди на куриерски услуги EMS/BULPOST към БП ЕАД"04.04.2011Затворена
Обявление за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: „Застраховане на имуществените и неимуществените интереси на "Български пощи" ЕАД28.03.2011Затворена
Разяснение по документацията за участие в обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Закупуване и внедряване на интегрирано решение за оперативните нужди на куриерски услуги EMS/BULPOST към „Български пощи” ЕАД”16.03.2011Затворена
Разяснения, свързани с открита процедура за сключване на рамково споразумение с предмет: "Доставка на канцеларски материали, хартии и консумативи за печатащи и копирни устройства за нуждите на “Български пощи” ЕАД”, с три обособени позиции. 11.03.2011Затворена
Разяснение по документацията за участие в обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуга за интегрирана система за автоматизиране на услугите на гише” 09.03.2011Затворена
Разяснения, свързани с открита процедура за сключване на рамково споразумение с предмет: "Доставка на канцеларски материали, хартии и консумативи за печатащи и копирни устройства за нуждите на “Български пощи” ЕАД”, с три обособени позиции.07.03.2011Затворена
Предварителни обявления за провеждане на обществени поръчки през 2011 г. с възложител „Български пощи” ЕАД г.02.03.2011Затворена
Разяснения, свързани с открита процедура за сключване на рамково споразумение с предмет: "Доставка на канцеларски материали, хартии и консумативи за печатащи и копирни устройства за нуждите на “Български пощи” ЕАД”, с три обособени позиции. 02.03.2011Затворена
Уведомление относно отваряне и оповестяване на ценови оферти по обществена поръчка с обект:„Извършване на независим финансов одит в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане за 2010 г. и 2011 г. на "Български пощи" ЕАД"25.02.2011Затворена
Разяснения, свързани с открита процедура за сключване на рамково споразумение с предмет: "Доставка на канцеларски материали, хартии и консумативи за печатащи и копирни устройства за нуждите на “Български пощи” ЕАД”, с три обособени позиции. 18.02.2011Затворена
Разяснения по документацията за участие в обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: „Избор и внедряване на система за автоматизиран контрол на събиранията на обществените пощенски кутии”17.02.2011Затворена
Разяснения, свързани с открита процедура за сключване на рамково споразумение с предмет: "Доставка на канцеларски материали, хартии и консумативи за печатащи и копирни устройства за нуждите на “Български пощи” ЕАД”, с три обособени позиции. 15.02.2011Затворена
Обявление относно откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: „Закупуване и внедряване на интегрирано решение за оперативните нужди на куриерски услуги EMS/BULPOST към „Български пощи”ЕАД”11.02.2011Затворена
Разяснения, свързани с открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуга за интегрирана система за автоматизиране на услугите на гише”10.02.2011Затворена
Разяснения, свързани с открита процедура за сключване на рамково споразумение с обект: "Доставка на канцеларски материали, хартии и консумативи за печатащи и копирни устройства за нуждите на “Български пощи” ЕАД” 09.02.2011Затворена
Обявление относно откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:“Доставка на канцеларски материали, хартии и консумативи за печатащи и копирни устройства за нуждите на “Български пощи” ЕАД” 07.02.2011Затворена
Обявление относно откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуга за интегрирана система за автоматизиране на услугите на гише”31.01.2011Затворена
Разяснение по документацията за участие в обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: „Избор и внедряване на система за автоматизиран контрол на събиранията на обществените пощенски кутии”.24.01.2011Затворена
Разяснения по въпроси, свързани с открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: „Извършване на независим финансов одит в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане за 2010 г. и 2011 г. на „Български пощи” ЕАД21.01.2011Затворена
Разяснения по въпроси, свързани с открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: „Извършване на независим финансов одит в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане за 2010 г. и 2011 г. на „Български пощи” ЕАД18.01.2011Затворена
Обявление относно откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: „Избор и внедряване на система за автоматизиран контрол на събиранията на обществените пощенски кутии”14.01.2011Затворена
Разяснения по документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: „Извършване на независим финансов одит в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане за 2010 г. и 2011 г. на „Български пощи” ЕАД14.01.2011Затворена
Уведомление относно отваряне и оповестяване на ценовите оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: „Право на ползване върху софтуерни продукти Microsoft Enterprise Subscription Agreement (EAS)”10.01.2011Затворена

Търсене