2012 г.

Номер в АОП/вътр. номерЗаглавиеДата на стартиранеСтатус
Обявление относно провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на автомобилни гуми за автомобилите собственост на „Български пощи“ ЕАД за 2013 г.“28.12.2012Затворена
Уведомление относно отваряне и оповестяване на ценовите оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на офис и търговско обзавеждане”13.12.2012Затворена
Уведомление относно отваряне и оповестяване на ценовите оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали, хартии и консумативи за печатащи и копирни устройства за „Български пощи” ЕАД”11.12.2012Затворена
Уведомление относно отваряне на ценови оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на хартия за производство на пощенски марки с фабрично нанесен лепилен слой (гумирана) за нуждите на печатната база в СП БФН05.12.2012Затворена
Обявление относно възлагане на изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Извънгаранционно сервизно обслужване и ремонт на технологични автомобили, собственост на „Български пощи” ЕАД”05.12.2012Затворена
Уведомление относно отваряне и оповестяване на ценовите оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка: „Извеждане от експлоатация и дерегистрация на електронни касови апарати с фискална памет и осигуряване на техн. поддръжка"03.12.2012Затворена
Уведомление относно отваряне и оповестяване на ценовите оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на отоплителни електроуреди по две обособени позиции”27.11.2012Затворена
Обявление относно провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на обслужващи банки на „Български пощи” ЕАД” с 3 обособени позиции”21.11.2012Затворена
Обявление относно възлагане на изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Измерване на импеданса на контур фаза-защитен проводник и съпротивление на мълниезащитни и заземителни инсталации в "Български пощи” ЕАД”, с 6 обособени поз.20.11.2012Затворена
Обявление относно провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Закупуване на технологично оборудване за подобряване обработката и транспортирането на международната поща” с 2 обособени позиции”15.11.2012Затворена
Обявление относно откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извеждане от експлоатация и дерегистрация на електронни касови апарати с фискална памет и осигуряване на техническа поддръжка на дефискализираните устройства”13.11.2012Затворена
Разяснение относно обявена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”Доставка на канцеларски материали, хартии и консумативи за нуждите на Български пощи”12.11.2012Затворена
Разяснение относно обявена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”Доставка на хартия за производство на пощенски марки с фабрично нанесен лепилен слой (гумирана) за нуждите на печатната база в СП „Българска филателия и нумизматика”07.11.2012Затворена
Разяснение относно провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”Обслужване на работниците и служителите на „Български пощи” ЕАД от служба по трудова медицина”05.11.2012Затворена
Обявление относно провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”Обслужване на работниците и служителите на „Български пощи” ЕАД от служба по трудова медицина”31.10.2012Затворена
Обявление относно възлагане на изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Абонаментно обслужване на машини в Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика” към „ Български пощи” ЕАД ” с пет обособени позиции30.10.2012Затворена
Уведомление относно отваряне и оповестяване на ценовите оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг за реконструкция на РСЦ Варна”15.10.2012Затворена
Обявление относно провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали, хартии и консумативи за печатащи и копирни устройства за нуждите на "Български пощи" ЕАД”12.10.2012Затворена
Обявление относно провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”Доставка на хартия за производство на пощенски марки с фабрично нанесен лепилен слой (гумирана) за нуждите на печатната база в СП „Българска филателия и нумизматика”11.10.2012Затворена
Разяснение относно обявена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”Доставка и монтаж на офис и търговско обзавеждане”27.09.2012Затворена
Обявление относно провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на отоплителни електроуреди по две обособени позиции”21.09.2012Затворена
Уведомление относно отваряне и оповестяване на ценови оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ежедневни, текущи и аварийни строително - ремонтни работи в сгради собственост на „БП” ЕАД, с шест обособени позиции10.09.2012Затворена
Обявление относно възлагане на изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Провеждане на обучение за обучители, в т.ч. изготвяне на Наръчник на пощенския служител”03.09.2012Затворена
Обявление относно провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”Доставка и монтаж на офис и търговско обзавеждане”31.08.2012Затворена
Обявление относно възлагане на изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Осъществяване на мерки за визуализация и публичност по проект Социални иновации за развитие на човешките ресурси в „Български пощи” ЕАД”31.08.2012Затворена
Уведомление относно отваряне и оповестяване на ценови оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ежедневни, текущи и аварийни строително - ремонтни работи в сгради собственост на „БП” ЕАД, с шест обособени позиции31.08.2012Затворена
Обявление относно възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и в чужбина за нуждите на „Български пощи” ЕАД”31.08.2012Затворена
Обявление относно възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Разработване на планове за обучение и кариерно развитие на 2522 заети лица в “Български пощи” ЕАД”27.08.2012Затворена
Обявление относно провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”Инженеринг за реконструкция на РСЦ Варна”22.08.2012Затворена
Обявление относно възлагане на изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Абонаментна поддръжка на програмен продукт „Бизнес процесор – WEB версия счетоводство (Конто 66)” за нуждите на „Български пощи” ЕАД”09.08.2012Затворена
Обявление относно възлагане на изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Закупуване на право за ползване на корпоративен антивирусен софтуер за информационната системата на „Български пощи” ЕАД”09.08.2012Затворена
Разяснение относно обявена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ежедневни, текущи и аварийни строително-ремонтни работи в сгради, собственост на "Български пощи" ЕАД" с шест обособени позиции26.07.2012Затворена
Обявление относно възлагане на изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Управление на печатните услуги в Централно управление на „Български пощи” ЕАД”12.07.2012Затворена
Обявление относно възлагане на изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на хигиенни материали за нуждите на „Български пощи” ЕАД”12.07.2012Затворена
Обявление относно провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”Ежедневни, текущи и аварийни строително-ремонтни работи в сгради собственост на „БП” ЕАД с шест обособени позиции”29.06.2012Затворена
Обявление относно възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Изпомпване на отпадни води от изгребна септична яма” с две обособени позиции"14.06.2012Затворена
Обявление относно възлагане на изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Ремонт на компютърна техника въведена в експлоатация в системата на „Български пощи” ЕАД”13.06.2012Затворена
Уведомление относно отваряне и оповестяване на ценовите оферти за участие в открита процедура за сключване на рамково споразумение с един изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на цифрова мобилна телефонна услуга”11.06.2012Затворена
Обявление относно възлагане на изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: “Абонаментно обслужване на климатични инсталации с шест обособени позиции”06.06.2012Затворена
Обявление относно възлагане на изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на минерална вода за работещите на открито в „Български пощи” ЕАД при високи летни температури през 2012г.”23.05.2012Затворена
Обявление относно възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Разработване на методология и начин за изчисляване на нематериалните ползи, свързани с предоставянето на универсалната пощенска услуга”11.05.2012Затворена
Покана за свикване на общо събрание на облигационерите на "Български пощи" ЕАД04.05.2012Затворена
Уведомление за отваряне на ценовите оферти на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: „Доставка на ролни хартии за нуждите на „Българска филателия и нумизматика” с две обособени позиции"03.05.2012Затворена
Уведомление относно отваряне и оповестяване на ценовите оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на работно облекло за работещите в „Български пощи” ЕАД”, по две обособени позиции”10.04.2012Затворена
Уведомление относно отваряне и оповестяване на ценовите оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лични предпазни средства за работниците и служителите на Български пощи" по три обособени позиции09.04.2012Затворена
Обявление относно възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „ Изпомпване на отпадни води от изгребна септична яма на територията на Български разменно – сортировъчен център – гр. София, кв. „Нова Връждебна”, ул. „Челопешко шосе” N 306.04.2012Затворена
Разяснение относно обявена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на оператор за предоставяне на обществени телефонни електронни съобщителни услуги за нуждите на „Български пощи” ЕАД”02.04.2012Затворена
Уведомление относно отваряне на ценовите оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: „Застраховане на имуществените и неимуществените интереси на „Български пощи” ЕАД с пет обособени позиции"15.03.2012Затворена
Разяснения по документацията за участие в обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на оператор за предоставяне на обществени телефонни електронни съобщителни услуги за нуждите на „Български пощи” ЕАД” 08.03.2012Затворена
Обявление относно откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на ролни хартии за нуждите на “БФН” с две обособени позиции"23.02.2012Затворена
Обявление относно откриване на процедура за сключване на рамково споразумение с един изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на цифрова мобилна телефонна услуга”23.02.2012Затворена
Обявление относно откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на оператор за предоставяне на обществени телефонни електронни съобщителни услуги за нуждите на „Български пощи” ЕАД”22.02.2012Затворена
Разяснения по документацията за участие в обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на работно облекло за работещите в „Български пощи” ЕАД, по две обособени позиции”14.02.2012Затворена
Разяснение по документацията за участие в обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лични предпазни средства за работниците и служителите на „Български пощи” ЕАД”, с три обособени позиции”14.02.2012Затворена
Разяснения по документацията за участие в обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Застраховане на имуществени и неимуществени интереси на „Български пощи”ЕАД, с пет обособени позиции”24.01.2012Затворена
Уведомление относно отваряне и оповестяване на ценовите оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: „Доставка, имплементация и гаранционна поддръжка на решение за виртуализация на ИТ инфраструктурата в Български пощи"16.01.2012Затворена
Обявление относно провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на работно облекло за работещите в „Български пощи” ЕАД, по две обособени позиции”12.01.2012Затворена
Обявление за откриване на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лични предпазни средства за работниците и служителите на „Български пощи” ЕАД”, с три обособени позиции”11.01.2012Затворена
Обявление за откриване на обществена поръчка с предмет: „Застраховане на имуществените и неимуществените интереси на „Български пощи” ЕАД с пет обособени позиции”06.01.2012Затворена

Търсене