2013 г.

Номер в АОП/вътр. номерЗаглавиеДата на стартиранеСтатус
Обявление относно закупуване на преносими компютри за нуждите на „Български пощи” ЕАД21.12.2013Затворена
Обявление относно възлагане на изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Абонаментно обслужване и ремонт на климатични инсталации по три обособени позиции” 21.12.2013Затворена
Обявление за събиране на оферти за осъществяване на мерки за визуализация и публичност по проект „Повишаване на трудовата безопасност в „Български пощи“ ЕАД“17.12.2013Затворена
Разяснение относно обявена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лични предпазни средства за работещите в „Български пощи” ЕАД”12.12.2013Затворена
Обявление относно провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лични предпазни средства за работещите в „Български пощи” ЕАД”27.11.2013Затворена
Обявление относно възлагане на изпълнение на обществена поръчка чрез покана с предмет: „Доставка на хигиенни материали за нуждите на „Български пощи” ЕАД” 27.11.2013Затворена
Обявление относно възлагане на изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Абонаментно обслужване на машини” в Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика” към „ Български пощи” ЕАД ” с пет обособени позиции11.11.2013Затворена
Обявление относно възлагане на изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на електронни везни”29.10.2013Затворена
Обявление относно възлагане на изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Абонаментно обслужване и ремонт на климатични инсталации по пет обособени позиции”25.10.2013Затворена
Обявление относно провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Реконструкция и модернизация на пощенска станция София 2”24.10.2013Затворена
Уведомление относно отваряне и оповестяване на ценовите оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на климатици”16.10.2013Затворена
Обявление относно провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на специализирани полиетиленови пликове и опаковки за нуждите на „Български пощи” ЕАД”09.10.2013Затворена
Уведомление относно отваряне и оповестяване на ценови оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт и сервизно обслужване на автомобилния парк на „Български пощи” ЕАД”04.10.2013Затворена
Обявление относно възлагане на изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на електронни везни” 10.09.2013Затворена
Обявление относно възлагане на изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на банкнотоброячни машини”05.09.2013Затворена
Обявление относно възлагане на изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на пожарогасители в „Български пощи” ЕАД”, с 5 (пет) обособени позиции03.09.2013Затворена
Обявление относно провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на климатици”30.08.2013Затворена
Обявление относно провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”Ремонт и сервизно обслужване на автомобилния парк на „Български пощи” ЕАД” 29.08.2013Затворена
Обявление относно възлагане на изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка, монтаж, настройка и гаранционна поддръжка на защитна стена за нуждите на „Български пощи” ЕАД”23.08.2013Затворена
Обявление относно възлагане на изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на електронни везни” 20.08.2013Затворена
Разяснение относно провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: : „Доставка на активно мрежово оборудване за нуждите на „Български пощи“ ЕАД19.08.2013Затворена
Обявление относно възлагане на изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Извършване на заваръчно-монтажни и шлосеро-механични операции за ремонт на фургони на товарни автомобили, собственост на „Български пощи” ЕАД” 16.08.2013Затворена
Обявление относно възлагане на изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Абонаментно обслужване и ремонт на климатични инсталации със седем обособени позиции” 16.08.2013Затворена
Обявление относно възлагане на изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на активно мрежово оборудване за нуждите на „Български пощи” ЕАД”13.08.2013Затворена
Уведомление относно отваряне и оповестяване на ценовите оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Право на ползване върху софтуерни продукти на Microsoft Enterprise Subscription Agreement /EAS/”15.07.2013Затворена
Обявление относно възлагане на изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на минерална вода за работещите в „Български пощи” ЕАД на открито, при високи летни температури”19.06.2013Затворена
Решение за промяна, с което се удължават обявените срокове в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Право на ползване върху софтуерни продукти Microsoft Enterprise Subscription Agreement (EAS)”19.06.2013Затворена
Уведомление относно провеждане на публичен жребий за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „ Доставка на канцеларски материали, хартии и консумативи за печатащи устройства за нуждите на „Български пощи” ЕАД” с три обособени позиции30.05.2013Затворена
Уведомление относно отваряне и оповестяване на ценови оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на чанти и колички с чанти за разнос на кореспонденция с две обособени позиции”27.05.2013Затворена
Обявление относно възлагане на изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Разработване на методология и начин за изчисляване на нематериалните ползи, свързани с предоставянето на универсалната пощенска услуга..."15.05.2013Затворена
Обявление относно възлагане на изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на специализирани полиетиленови пликове за куриерски услуги „EMS/BULPOST” за нуждите на „Български пощи” ЕАД през 2013 г. ”17.04.2013Затворена
Обявление относно провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на чанти и колички с чанти за разнос на кореспонденция”12.04.2013Затворена
Обявление относно възлагане на изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Извършване на проверка, ремонт и презареждане на пожарогасители за обектите на „Български пощи” ЕАД"09.04.2013Затворена
Обявление относно възлагане на изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Реконструкция на касов апарат Daisy eXpert BP за нуждите на „Български пощи” ЕАД”05.04.2013Затворена
Обявление относно възлагане на изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: ”Доставка на хартия А4 за производствените нужди на „Хибриден център” в Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика“ към „Български пощи” ЕАД03.04.2013Затворена
Обявление относно откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Право на ползване върху софтуерни продукти Microsoft Enterprise Subscription Agreement (EAS)”21.03.2013Затворена
Обявление относно възлагане на изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Абонаментна поддръжка на пожароизвестителни и пожарогасителни инсталации в "Български пощи" ЕАД” по шест обособени позиции"13.03.2013Затворена
Обявление относно възлагане на изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на самозалепващо се фолио (тиксо-ролки) от ОРР с етикети с надпис за „Допълнителни пощенски услуги” (ДПУ) и със специализирани надписи”05.03.2013Затворена
Уведомление относно отваряне и оповестяване на ценовите оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на автомобилни гуми за автомобилите собственост на „Български пощи“ ЕАД за 2013 г.”27.02.2013Затворена
Обявление относно провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на пластмасови пломби за технологичните нужди на структурните звена на „Български пощи” ЕАД”20.02.2013Затворена
Обявление относно възлагане на изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: ”Доставка на пликове С 6/5 с десен прозорец за производствените нужди на „Хибриден център” в СП „Българска филателия и нумизматика“ към „Български пощи” ЕАД13.02.2013Затворена
Уведомление относно отваряне и оповестяване на ценовите оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на материали за ежедневна поддръжка на сградния фонд на „БП” ЕАД по дванадесет обособени позиции”12.02.2013Затворена
Уведомление относно отваряне и оповестяване на ценови оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка: „Закупуване на технологично оборудване за подобряване обработката и транспортирането на `международната поща” с 2 обособ. поз.11.02.2013Затворена
Обявление относно възлагане на изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Придобиване на дълготрайни материални активи - ДМА (обзавеждане и оборудване на зала за отдих и почивка в ЦУ на „БП”ЕАД) по три обособени позиции”04.02.2013Затворена
Обявление относно възлагане на изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Цялостно сервизно обслужване на 2 броя печатащи устройства на Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика” към „Български пощи” ЕАД01.02.2013Затворена
Уведомление относно отваряне и оповестяване на ценовите оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на обслужващи банки на „Български пощи” ЕАД” с три обособени позиции”01.02.2013Затворена
Обявление относно възлагане на изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана: „Извършване на дезинсекция и дератизация на административни сгради, производствени помещения и прилежащи площи на „Български пощи” ЕАД”, с 6 обособени позиции.28.01.2013Затворена
Обявление относно възлагане на изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Извършване на независим финансов одит в съответствие с международните стандарти за финансово отчитане на финансовите отчети на "Български пощи" ЕАД15.01.2013Затворена
Разяснение относно провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на автомобилни гуми за автомобилите собственост на „Български пощи“ ЕАД за 2013 г.“14.01.2013Затворена
Обявление относно провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”Доставка на материали за ежедневна поддръжка на сградния фонд на „Български пощи” ЕАД по дванадесет обособени позиции”09.01.2013Затворена
Уведомление относно отваряне и оповестяване на ценовите оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Обслужване на работниците и служителите на „Български пощи” ЕАД от служба по трудова медицина”04.01.2013Затворена

Търсене